تبیان، دستیار زندگی
اهل روزه واقعی تقوا پیشه گانی هستند كه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماه ضیافت رودررو

(متن مجری، ماه رمضان)

ماه ضیافت رودررو

با عرض سلام خدمت تمامی دبیران پرورشی عزیز و دانش آموزان گرامی

دیگر بار رمضان از راه رسید و رحمت خاص خداوندی عالم گیر شده است مرکز یادگیری سایت تبیان ضمن تبریک این ایام، و به منظور بهره مندی شما گرامیان متنی مرتبط با این مناسبت در نظر گرفته، و امید است که مورد عنایت و استفاده  شما عزیزان قرار گیرد...

اهل روزه واقعی تقوا پیشه گانی هستند كه انبان بطن را از نان تهی و از انوارهای آسمانی آكنده می سازند و با توسل به قرآن و تمسك به اهل بیت و در پرتو عنایات و بركات این ماه، سنگ سراچه دل را با الماس آب دیده سفته و رازهای خود را با صاحب حق و خدای سبحان گفته و سر به آستان ربوبی نهاده و با رب الكریم خود به نجوا می نشینند و برترین و والاترین گوهر را «صوم» و والاترین و بالاترین فرصت را «رمضان» می دانند :

ماه ضیافت رودررو

   از جسم بهترین سكناتی صلات بین

                      و ز نفس بهترسین سكناتی صیام دان

                                    گه در سجود باش چو در مغرب آفتاب

                                                   كه در ركوع باش چو بر مركز آسمان

   

خاقانی

«رمضان» نردبان ترقی و معراج انسانی به عالم والا و بالا،  و به سان اسب تیزرو و تندپایی است كه با استعانت از آن می توان راه عشق و تعالی را پیمود و آن را برای صعود زیربنا قرار داد و از خوان نعمت های الهی جلوس و از مائده های ربانی و سمواتی آن بهره برد.

ماه ضیافت رودررو

    گر تو را سودای معراج است بر چرخ حیات

    دان كه اسب تازی تو همت در میدان صیام

    بر سر خوان های روحانی كه پاكان نشسته اند

    مر تو را هم كاسه گرداند بدان پاكان صیام

                                                                          مولانا

و به سان پرچم و بیرقی است كه پادشاه رحمت و عطوفت در پی آن در حال حركت است و لشكر ایمان پس از هزیمت و شكست مركز و قلب لشكر ضلالت، حاكم می شود...

و  «رمضان»، چشمه رحمت الهی را در وادی دل های انسان های حق طلب جاری و به مثابه خانه تكانی دل از گناهان و سیئات و مزین كننده چهره شخصیت انسانی در پرتو عبادات و فراهم كننده مسیر دل های انسان ها و سرود وصل و اتصال به معبود در قلوب مومنان و سالكان طریق الهی است.

ماه ضیافت رودررو

خدمت خاص نهانی تیر نفع و زود سود

    چیست پیش حضرت درگاه این سلطان، صیام

    مولانا

    روزه حفظ دل است از خطرات

    پس بود با مشاهده افكار

    عطار

    و اینك «رمضان» است و ماه ضیافت رودررو و امید استفاده و بهره مندی از نعمات و عنایات بی انتهای معنوی اش. بدانیم كه در مهمانی فضل الهی، نخوردن هدف نیست، بلكه وسیله ای برای رشد روح و عروج روح به ملكوت است و نباید از كسانی باشیم كه ازاین ماه رحمت، دست مان از الوان نطع كرم بی انتهای كردگار خالی باشد و بیاموزیم كه همه اعضا و جوارح مان باید دعوت كریمانه و مهربانانه حق را اجابت كنند و دل و قلب و جسم را از منازعه، حسد، مجادله، ظلم، بی خردی و دل تنگی تهی سازیم و به فرموده امام سجاد (ع) در دعای فرا رسیدن ماه رمضان كه:

  1. خدایا! بر محمد و آل او رحمت فرست و شناخت و فضیلت این ماه و بزرگداشت حرمتش و خودداری از محرماتش را به ما الهام نما و ما را به روزه داشتنش با حفظ اعضاء از نافرمانی ات و به كار گرفتن آنها در این ماه به گونه ای كه خشنودت سازد مدد فرما تا با گوش هامان به سخن لغوی گوش ندهیم و با چشمان مان به تماشای لهوی ننشینیم و دست های مان را به حرامی نگشاییم و به سوی كاری كه ممنوع است گام برنداریم و زبان مان مگر به حدیث ذكر تو، گویا نشود و شكم هایمان غیر آنچه حلال فرموده ای فرا نگیرد.
  2. (دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه)
  3. ماه ضیافت رودررو

و از آنانی نباشیم كه به مصداق «چه بسا روزه دارانی كه از روزه خود جز تحمل گرسنگی نصیبی ندارند» (حكمت 145 نهج البلاغه)

... اینك ماییم و موسم تجلی حقیقت و فصل رحمت، مبادا كه آفتاب عید هویدا گردد و دست مان از سفره بی انتهای الهی خالی. و از ریزش ابر فضل و بخشش خداوند بر كویر خشكیده دل های ما بی نصیب.

بیایید این فرصت یك ماهه را غنیمت شماریم و دعوت كریمانه حق را اجابت و انبان تهی خود را از توشه های این ماه برای هنگامه سخت و صعب حشر و حساب عقبا پر سازیم.


مرکز یادگیری سایت تبیان

گردآوری و  تنظیم: یگانه داودی