تبیان، دستیار زندگی
این مبلغ، به علاوه آن دوهزار تومان که پیش شاگرد است، می‌شود 29هزار تومان! پس آن هزار تومان باقی‌مانده کجاست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معمای جالب دكتر‌حسابی

دکتر محمود حسابی

معمایی که بی‌نهایت ذهن شما را درگیر می‌کند!


این مبلغ، به علاوه آن دوهزار تومان که پیش شاگرد است، می‌شود 29هزار تومان! پس آن هزار تومان باقی‌مانده کجاست؟


پازل

سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت‌فروشی مراجعه می‌کنند. قیمت ساعت، سی‌هزار تومان بوده و هر کدام نفری ده‌هزار تومان پرداخت می‌کنند تا آن ساعت را خریداری کنند.

بعد از رفتن آنها، صاحب مغازه به شاگردش می‌گوید قیمت ساعت 25هزار تومان بوده است. این پنج‌هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان.

شاگرد دوهزار تومان را برای خود بر‌می‌دارد و سه‌هزار تومان باقی‌مانده را به آنها برمی‌گرداند (نفری هزار تومان).

حال هر کدام از آنها، نفری نه‌هزار تومان پرداخت کرده‌اند که نه ضرب‌در سه، مساوی 27 می‌شود. (به عبارتی 27هزار تومان)

این مبلغ، به علاوه آن دوهزار تومان که پیش شاگرد است، می‌شود 29هزار تومان!

پس آن هزار تومان باقی‌مانده کجاست؟

طراح سؤال: دکتر‌حسابی

منبع: عصرایران


باشگاه كاربران تبیان ـ ارسالی از: moradyzade