تبیان، دستیار زندگی
درمسابقات جهانی کاپ یک لهستان، قایقرانان تیم ملی آب های آرام ایران توانستند در کایاک دو نفره مردان ماده 1000 متر با ثبت رکورد سه دقیقه و 23 ثانیه با راهیابی به مرحله نیمه نهایی رکورد کشور را نیز به میزان 4 ثانیه بهبود بخشند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صعود قایقرانان ایران در مسابقات جهانی لهستان


درمسابقات جهانی کاپ یک لهستان، قایقرانان تیم ملی آب های آرام ایران توانستند در کایاک دو نفره مردان ماده 1000 متر با ثبت رکورد سه دقیقه و 23 ثانیه با راهیابی به مرحله نیمه نهایی رکورد کشور را نیز به میزان 4 ثانیه بهبود بخشند .

در این مسابقات که با حضور 51 کشور در شهر پوزنان لهستان درحال برگزاری است، در کایاک 500 متر نیز «بابک ثمری» با ثبت رکورد یک دقیقه و 45 ثانیه و «علی جاوید» با رکورد 2 دقیقه و 5 ثانیه به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

در بخش بانوان همین رشته «غزال بوریایی» با رکورد 2 دقیقه و 7 ثانیه توانست 2 ثانیه رکورد ایران را افزایش دهد و به همراه «درسا کفیلی» ،«الهه خوارزمی» و «سونیا نوری زاد» با رکورد 1 دقیقه و 52 ثانیه به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

همچنین در کایاک 1000 متر بابک ثمری با رکورد 3 دقیقه و 42 ثانیه‌، حسین سینکایی و یاسر هدایتی با رکورد 3 دقیقه و 29 ثانیه ،عباس صیادی و رضا رئیسی با رکورد 3دقیقه و 23 ثانیه به نیمه پایانی رسیدند.

در این ماده صیادی و رئیسی رکورد کشورمان را 4 ثانیه بهبود بخشیدند.

غزال بوریایی‌، درسا کفیلی‌، الهه خوارزمی و سونیا نوری زاد نیز با رکورد 3 دقیقه و 40 ثانیه به کار خود پایان دادند و 10 ثانیه حد نصاب کشورمان را بهبود بخشیدند.

در این ماده درسا کفیلی با رکورد 4 دقیقه و 27 ثانیه و الهه خوارزمی با رکورد 4 دقیقه و 28 ثانیه به کار خود پایان دادند اما توانستند به ترتیب 6 و 5 ثانیه رکورد ایران را بهبود دهند.

در ماده کانو کانادایی 500 متر سیروان احمدی و امید خوش خو با رکورد 1 دقیقه و 50 ثانیه توانستند رکورد ایران را 2 ثانیه افزایش داده و به کار خود پایان دهند.

در 1000 متر این ماده سیروان احمدی و امید خوش خو با حد نصاب 3 دقیقه و 52 ثانیه به کار خود پایان دادند.

این مسابقات تا روز یکشنبه ادامه دارد و تیم ملی ایران نیز پس از این مسابقات به آلمان خواهد رفت تا خود را برای مسابقات کاپ دو آلمان که خرداد ماه برگزار خواهد شد آماده کنند.