تبیان، دستیار زندگی
این روز ها یكی از مباحث مهم حقوقی و اجتماعی بحث خشونت و ناامنی و تعرض به مردم خصوصا خشونتهایی است كه به آمران به معروف صورت گرفته است
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا زهروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"تنفس مصنوعی  نهی از منكر "


این روز ها  یكی از مباحث مهم حقوقی و اجتماعی بحث خشونت و ناامنی و تعرض به مردم خصوصا خشونتهایی است كه به آمران به معروف صورت گرفته است

امر به معروف و نهی از منكر

در واقع علی رغم اینكه اصل توجه به مساله امر به معروف و نهی از منكر درخور تحسین و تقدیر است و سوابق متعدد قانونی را پشتوانه خود دارد و نظام جمهوری اسلامی ایران در پی حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منكر است ، هنوز معضل اشاره شده هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اجرایی نیازمند تكمیل و اصلاح است .

بر این پایه این نیاز را از منظر حقوقی در این مقاله به نحو مختصر بررسی می نماییم .

سوابق قانونی حمایت از ناهیان  از منكر چیست ؟

سوابق متعددی در این خصوص قابل ملاحظه است از جمله :

1-اصل هشتم قانون اساسی .

2- نهی از منكر در  مصوبه راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف شورای عالی انقلاب فرهنگی

3-نهی از منكر در سیاست‌های كلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)

4-عضویت نماینده ستاد نهی از منكر در ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد كشور

‌5-احیا ء نهی از منكر در  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

6-نهی از منكر در ‌سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی

‌شماره .3000 د ش 1379.9.8

7-بسط فرهنگ نهی از منكر  وظیفه نهاد نمایندگی مقام معظم  رهبری در دانشگاهها كه به موجب  ‌اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها  است.

قریب دو ماه است كه مسكوت مانده بود كه خون بیگناهانی همچون روحانی مضروب شده اخیر ، سبب در دستور كار قرار گرفتن مجدد این طرح در كمیسیون شوراها ی مجلس  شد!!

8-گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر در ‌قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

9-‌حكومت نهی از منكر  و....در اصول سیاست فرهنگی كشور

‌10-ادای وظیفه نهی از منكر در قانون اهداف و سیاستها و ضوابط نشر كتاب

11-تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش

12-‌نهی از منكر به عنوان یك هدف از اهداف انجمن  های  اسلامی به موجب  قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده

حقوق

‌ ‌13- رسالت نهی از منكر  در قانون خط مشی كلی و اصول برنامه‌های

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

14-نهی از منكر  عامل موجهه جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361

و نیز   آیات و روایات متعددی را این مقوله مهم به خود اختصاص داده است.

آخرین اقدام قانونی در خصوص حمایت از ناهیان  از منكر چیست‌؟ طرح امر به معروف و نهی از منكر كه اكنون در مجلس شورای اسلامی است و چندین و چند ماه از تصویب كمیسیون مربوطه در خصوص آن ،گذشته است ،قریب دو ماه است كه مسكوت مانده بود كه خون بیگناهانی همچون روحانی مضروب شده اخیر ، سبب در دستور كار قرار گرفتن مجدد این طرح در كمیسیون شوراها ی مجلس  شد!!

نتیجه گیری

هرچند اشكالات متعددی به طرح اخیر در جهت حمایت از آمرین به معروف  وارد بوده   و به نظر می رسد كه دغدغه اصلی طراحان این طرح پاسخگویی به معضل بد حجابی است كه سوابقی همچون  راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف مصوب پانصد و شصت و ششمین جلسه مورخ 04/05/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی  و در پی آن  مصوبه  شورای فرهنگ عمومی در جلسه 427 مورخ 13/10/1384 در اجرای مصوبه مورخ 4/5/1384 شـــــورایعالی انقلاب فرهنگی «سیاست ها و راهــكار های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را به تصویب رسانده است كه موارد متعددی را كه به وضوح مطرح كرده است كه به  نوعی  در قالب امر به معروف  درزمینه حجاب مطرح می شود اما به هرحال  طرح كنونی امر حمایت از آمران به معروف با اصلاحات نسبتا مناسبی منتظر ارسال به صحن مجلس است كه امید واریم بی آنكه نیازمند خون مجددی برای مسكوت نشدن مجدد این طرح باشیم ، این امر به سرانجام برسد ان شاء الله .

زهروی / مدرس حوزه و دانشگاه

بخش حقوق تبیان


منابع و مآخذ

قانون اساسی

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

سیاست‌های كلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی  ‌شماره .3000 د ش 1379.9.8

‌اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

‌قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اصول‌سیاست فرهنگی كشور

قانون اهداف و سیاستها و ضوابط نشر كتاب