تبیان، دستیار زندگی
می دانیم خاک مخلوطی از سنگ دانه ها، کانی ها و بقایای مواد آلی (گیاهی - جانوری) است. که فضاهای خالی آن توسط آب و هوا پر شده است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آزمایش کنیم ...

آزمایش کنیم...

می دانیم خاک مخلوطی از سنگ دانه ها، کانی ها و بقایای مواد آلی (گیاهی - جانوری) است. که فضاهای خالی آن توسط آب و هوا پر شده است.آزمایش کنیم...

آزمایش کنیم...

آب و هوای موجود در خاک برای رشد گیاهان ضروری است و  در کشاورزی قبل از کشت دانه زمین را شخم می زنیم تا آب و هوای بیشتری در آن نفوذ کند.

لازم به ذکر است که هوای خاک کمی با هوای اتمسفر متفاوت است. از در جمله میزان اکسیژن و دی اکسید کربن است. غلظت دی اکسید کربن خاک چند صد برابر غلظت آن در اتمسفر است  آزمایش کنیم... و در نتیجه مقدار اکسیژن موجود در خاک به طور قابل توجهی کاهش می یابد. همچنین هوای موجود در خاک رطوبت بیشتری دارد.

در این آزمایش قصد داریم حجم هوا را در سه نمونه خاک  B، A و C بررسی و مقایسه کنیم  . . .

روش کار

آزمایش کنیم...

1) خاک A را در استوانه ی مدرج ریخته، آن را تکان دهید تا خاک ساکن شود. این عمل را ادامه دهید تا خاک به 100 سانتی متر مکعب برسد.

2) آب را به آرامی به استوانه ی مدرج اضافه کنید تا حجم آن دقیقا به 250 سانتی متر مکعب برسد.

3) استوانهی مدرج را به حال خود بگذارید.

4) بعد از یک ساعت، حجم آب موجود در استوانه ی مدرج را بخوانید و نتیجه را در جدول یاددشت کنید.

5) این عمل را با نمونه های B و C نیز تکرار کنید.

مثالخاکخاکخاک
حجم قبلی( سانتی متر مکعب)250250250250

حجم فعلی( سانتی متر مکعب)

236
کاهش حجم( سانتی متر مکعب)14
درصد هوای درون خاک (%)14

6) جدول فوق را مطابق مثال - که آن هم دارای هوا بوده است - برای خاک های A و B  و C پر کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی