تبیان، دستیار زندگی
توکلی در توضیح سئوال خود آورد که بنا برگزارش های موثق، مشایی در سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و نیز سمت رئیس دفتر رئیس جمهور محترم دهها سفر خارجی داشته و بیش از آن ملاقات با مقامات خارجی عمدتا در خارج از کشور داشته است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وزیر خارجه؛صالحی یا مشایی ؟!


توکلی در توضیح سئوال خود آورد که بنا برگزارش های موثق، مشایی در سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و نیز سمت رئیس دفتر رئیس جمهور محترم دهها سفر خارجی داشته و بیش از آن ملاقات با مقامات خارجی عمدتا در خارج از کشور داشته است.

صالحی -مشایی

وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوال نماینده تهران در خصوص موازی کاری و سیاست خارجی تاکید کرد:در زمان من موازی کاری نشده است.

کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص جلسه کمیسیون متبوعش در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه دکتر صالحی وزیرامورخارجه به سئوالات نمایندگان پاسخ داد.

وی افزود:سئوال اول را دکتر توکلی نماینده تهران مطرح کرد. سئوال وی عبارت بود از اینکه نقش رحیم مشایی در سیاست خارجی چیست؟

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: توکلی در توضیح سئوال خود آورد که بنا برگزارش های موثق، مشایی در سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و نیز سمت رئیس دفتر رئیس جمهور محترم دهها سفر خارجی داشته و بیش از آن ملاقات با مقامات خارجی عمدتا در خارج از کشور داشته است.

تعداد این سفرها و ملاقات ها و موضوع هر یک چه بود؟ آیا ملاقات با خارجیان با حضور نماینده رسمی وزارت امورخارجه صورت گرفته است؟ اگر جواب برای همه موارد مثبت نیست وزارتخانه چگونه از سیر امور مربوط در جهت مصالح و سیاست های تایید شده مطمئن می شده است؟

وی گفت: صالحی در پاسخ به توکلی گفت که در این مدت که من وزیر خارجه هستم سفرهای ایشان در قالب همراهی با ریاست محترم جمهور بوده است و سفری به تنهایی نداشتند اما در زمانی که معاون رئیس جمهور بود سفرهای متعددی داشت. صالحی همچنین گفت که مشایی هیچگونه دخالتی در دستگاه سیاست خارجی و وزارت امورخارجه در زمانی که من وزیر بودم نداشته است و در زمان من هیچگونه موازی کاری نشده است.

جلالی گفت: دکتر توکلی در ادامه سئوال از وزیرامورخارجه پرسید که در این سفرهایی که مشایی داشت چه در دوران وزارت شما و چه قبل از آن، آیا در همه سفرها و ملاقات ها نمایندگان وزارت امورخارجه حضور داشته یا خیر؟ و آیا گزارشهای آن موجود می باشد.

جلالی افزود: در پایان مقرر شد ظرف چند روز آینده وزارت امورخارجه با بررسی گزارشهای خود پاسخ دکتر توکلی را ارائه نماید.

مشایی در سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و نیز سمت رئیس دفتر رئیس جمهور محترم دهها سفر خارجی داشته و بیش از آن ملاقات با مقامات خارجی عمدتا در خارج از کشور داشته است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: دومین سئوال را اکبری نماینده قائمشهر از وزیرامورخارجه پرسید و سئوال وی عبارت بود از اینکه بی احترامی و برخوردهای غیرمتعارف نسبت به زائران ایرانی در مکه و مدینه توسط ماموران و حکام سعودی چیست؟

وی افزود: وزیرامورخارجه در پاسخ گفت که این موضوع را مورد بررسی جدی قرار دادیم و اکنون رفتارها بسیار بهتر شده است.

جلالی گفت: نماینده سئوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشد و سئوال به صحن ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: اکبری نماینده قائمشهر سئوال دیگری را نیز از وزیرخارجه مطرح کرد که این سئوال عبارت بود از اینکه دلایل عدم تحرک وزارت امورخارجه در قبال حوادث و قیام های مردمی در کشورهای اسلامی چیست؟

وی ادامه داد: وزیرامورخارجه گزارش مفصلی از اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در خصوص یکایک کشورهای منطقه ارائه داد که پس از استماع نماینده سئوال کننده قانع شد.

جلالی افزود: در این جلسه قاضی پور نماینده ارومیه سئوالی از وزیرامورخارجه مطرح کرد سئوالات وی عبارت است از اینکه چرا در تعدادی از کشورهای جهان که روابط دوجانبه داریم و سفارت وجود دارد سفیر نداریم؟ چرا مطالبات مالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از کشورهای خارجی اخذ نمی شود و چرا وزارت امورجارجه برای برای خنثی کردن تحریم های غیرقانونی آمریکا و غرب علیه ایران، دیپلماسی خود را تقویت ننموده و خنثی نمی کند؟

جلالی گفت: وزیرامورخارجه اشاره کرد که ما فقط در شش کشور دارای سفیر نیستیم و امارهای دیگر ارائه شده غلط است و در خصوص مطالباتمان ما پیگیری جدی می نماییم و در مورد تحریم های غرب نیز وزارت امورخارجه با استفاده از سازوکارهای حقوقی مسئله را پیگیری می نماید.

وزیرامورخارجه اشاره کرد که ما فقط در شش کشور دارای سفیر نیستیم و امارهای دیگر ارائه شده غلط است و در خصوص مطالباتمان ما پیگیری جدی می نماییم و در مورد تحریم های غرب نیز وزارت امورخارجه با استفاده از سازوکارهای حقوقی مسئله را پیگیری می نماید

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: که با عنایت به توضیحات وزیر امور خارجه نماینده ارومیه در مورد سئوالات اول و سوم قانع شد و برای سئوال دوم مقرر شد اطلاعات بیشتری از وزارت امورخاجه در اختیار ایشان قرار گیرد.

وی گفت: در ادامه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سئوال علی اکبر اولیاء نماینده یزد مطرح شد که از وزیرخارجه پرسید چرا وزارت امورخارجه از ظرفیت های بین المللی برای کنترل تولید مواد مخدر در افغانستان استفاده نمی نماید.

جلالی ادامه داد: وزیرامورخارجه گزارش مفصلی از پی گیری های وزارت امورخارجه و استفاده از ظرفیت های بین المللی ارائه کرد و در پایان مقرر شد که وزارت امورخارجه برنامه های خود را در این زمینه به نماینده سئوال کننده ارائه نماید.

بخش سیاست تبیان


منبع :تابناک