تبیان، دستیار زندگی
پژوهشگران مدرسه راهنمایی نورا، دستاوردهای یک سال پژوهش و تحقیق خود را در جشنواره امسال به معرض نمایش گذاشتند، که موفق به کسب جوایز برتر گردیدند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا

پژوهشگران مدرسه راهنمایی نورا، دستاوردهای یک سال پژوهش و تحقیق خود را در جشنواره امسال به معرض نمایش گذاشتند، که موفق به کسب جوایز برتر گردیدند.

 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
 • تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا
  تصاویری از تلاش های دانش پژوهان راهنمایی نورا

برای مشاهده ی گزارش کارهای دانش پژوهان عزیزمان در این جشنواره اینجاکلیک کنید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: علیرضا سرمدی

تنظیم: نسرین صادقی