تبیان، دستیار زندگی
عصر چهارشنبه مسؤولان فدراسیون دوچرخه سوارى در جلسه ستاد بازی هاى دوحه ???? شركت كردند. در این جلسه علاوه بر بررسى برنامه هاى آمادگى تیم ملى براى دوحه، درباره گسترش و فرهنگ دوچرخه سوارى بحث شد. محمد على آبادى معاون رئیس جمهور...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

على آبادى: ایران قطب دوچرخه سوارى آسیا مى شود


عصر چهارشنبه مسؤولان فدراسیون دوچرخه سوارى در جلسه ستاد بازی هاى دوحه ???? شركت كردند. در این جلسه علاوه بر بررسى برنامه هاى آمادگى تیم ملى براى دوحه، درباره گسترش و فرهنگ دوچرخه سوارى بحث شد.

محمد على آبادى معاون رئیس جمهورى و رئیس سازمان تربیت بدنى در جلسه ستاد بازی هاى آسیایى دوحه درباره استعدادیابى در رشته دوچرخه سوارى مى گوید: سازمان به دنبال گسترش فرهنگ دوچرخه سوارى در سطح كشور است. بى شك دوچرخه سوارى ایران با یك برنامه ریزى خوب و توجه به نظام آموزشى و استعدادیابى، مى تواند در سطح آسیا، یكى از قطب هاى دوچرخه سوارى باشد.

او درباره سیاست سازمان، گسترش فرهنگ دوچرخه سوارى در ایران مى گوید: در راستاى توسعه كمى دوچرخه سواران حرفه اى كشور فدراسیون با بودجه مستقیم سازمان، دستور خرید سه هزار دستگاه دوچرخه مخصوص تمرین را بدهد تا این تعداد طى سه مرحله بین هیأت هاى استانى تقسیم شود. بى شك اگر تجهیزات سخت افزارى این رشته فراهم شود، مى توان از دل توجه عمومى به دوچرخه سوارى استعدادهاى خوب و قابلى را شناسایى کرد و آنان را در سطح قهرمانى پرورش داد.

على آبادى ارتباط با آموزش و پرورش و مراكز دانشگاهى را براى شناسایى استعدادها و تقویت بنیان علمى دوچرخه سوارى، مهم مى داند: در كنار این مسأله فدراسیون با هماهنگى شركت توسعه و تجهیز اماكن ورزشى، شرایطى را فراهم آورد تا پیست هاى دوچرخه سوارى در سطح شهرهاى كوچك احداث و توسعه داده شود.

رئیس سازمان تربیت بدنى سرمایه گذارى در تیم هاى پایه و بانوان را مورد تأكید قرار مى دهد: باتوجه به شرایط این رشته، بانوان ما مى توانند با پوشش مناسب در رقابت هاى بین المللى حاضر شوند كه امیدوارم با برنامه هایى كه فدراسیون در این زمینه دارد، شاهد مدال آورى بانوان در رشته دوچرخه سوارى باشیم.

در این نشست كه دكتر قراخانلو رئیس كمیته ملى المپیك، كیومرث هاشمى رئیس مركز ورزش قهرمانى و اعضاى ستاد بازی هاى دوحه قطر حضور داشتند، امیر واعظ آشتیانى رئیس فدراسیون دوچرخه سوارى درباره عملكرد فدراسیون گفت: در دوحه قطر با یك تیم خوب و منسجم و اكیپى كامل به میدان مى رویم و مى توان از هم اینك روى ? مدال دوچرخه سوارى از این بازی ها حساب كرد.

رئیس فدراسیون دوچرخه سوارى درباره برنامه هاى استعدادیابى فدراسیون مى گوید: علاوه بر اینكه استعدادها را در آموزش وپرورش شناسایى مى كنیم، با پژوهشكده تربیت بدنى دانشگاه تهران هم قراردادى در زمینه تحقیق و پژوهش بسته ایم تا با یك رویه علمى، استعدادها را شناسایى کنیم و پرورش دهیم.