تبیان، دستیار زندگی
معلمّ: چرا زنبورها گل می خورند؟ شاگرد: حتما دروازه بانیشون خوب نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لطیفه های بانمک

لطیفه های بانمک

گل

معلمّ: چرا زنبورها گل می خورند؟

شاگرد: حتما دروازه بانیشون خوب نیست.

استخوان و بشقاب

کله پوک سر سفره با عصبانیت به پسرش نگاه کرد و گفت:«مگه صد دفعه نگفتم وقتی غذا می خوری استخوان ها را بذار گوشه ی بشقابت؟»

پسر کله پوک سرش را انداخت پایین و جواب داد:«چرا گفتید. ولی بشقاب من گرده، اصلاً گوشه نداره.»

سطل آشغال

کله پوک به پسرش گفت:«ببین اتاقت چه قدر شلوغه. همه جا آشغال و خرت و پرت ریختی. تو چرا این قدر شلخته ای؟»

پسر کله پوک به آرامی جواب داد:«عوضش سطل آشغال اتاقم تمیز تمیزه. ببین پدر.»

جاروبرقی

لطیفه های بانمک

کله پوک از پسرش پرسید:«پسرم چرا گریه می کنی؟»

پسر کله پوک همان طور که گریه می کرد، جواب داد:«داشتم قفس قناریم رو تمیز می کردم که قناری ناپدید شد.»

کله پوک با تعجب گفت:«قفس قناری رو با چی تمیز می کردی؟»

پسر کله پوک با خونسردی جواب داد:«با جاروبرقی!»

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع:شاهد کودک،کیهان بچه ها

مطالب مرتبط:

خنده خنده خنده

لطیفه های بامزه

 لطیفه 

قهقه ی شادی

بفرمایید خنده

خنده بازار

دنیای خنده و شادی

بمب خنده

بدون اجازه

مظفر و جمله سازی

حساب درست

طوطی سیاه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.