تبیان، دستیار زندگی
احمدرضا احمدی، شاعر و نویسنده ی نام آشنا این بار از گلدان ها خواسته تا او را در نوشتن کتابی برای بچه های میهن کمک کنند. گلدان ها عبارتند از: لادن، نرگس، شمعدانی.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگاهی به “سه گلدان”

نگاهی به “سه گلدان”

احمدرضا احمدی، شاعر و نویسنده ی نام آشنا این بار از گلدان ها خواسته تا او را در نوشتن کتابی برای بچه های میهن کمک کنند. گلدان ها عبارتند از: لادن، نرگس، شمعدانی. کتاب به سه بخش تقسیم شده و هر بخش داستان جداگانه ای را دربرمی گیرد.”گلدان لادن” بخش نخست را در بر می گیرد.

در “گلدان لادن” به این سطرها بر می خوریم:”آن روز دوشنبه بود.حامدازصبح به گلدان لادن خیره بود.گلدان لادن را که نگاه کرد، یاد روزی افتاد که مسافرانی خاک آلود،مضطرب در صبحی زود به قهوه خانه آمدند.چنان مبهوت و غمگین بودند که حتی چای هم سفارش ندادند. درمیان مسافران پسرکی هشت ساله رادیده بودکه یک گلدان لادن را در بغل گرفته بود وگریه می کرد.”

چرا پسرک گریه می کرد؟ اگر کنجکاو هستید “سه گلدان”را بردارید و “گلدان لادن “را بخوانید.

در”گلدان نرگس” بادختری به نام سودابه آشنا می شویم که پدرش را ازجبهه به بیمارستان آورده اند.سودابه ازخانه برای پدر یک گلدان نرگس به بیمارستان آورده است؛ اما “آن روز سه شنبه بود.برف می آمد.پرستاران بیمارستان، صبح گلدان نرگس را به خیال آن که خشک شده است در راهرو گذاشته بودند.”

دوست دارید بدانید چه بر سر” گلدان نرگس” آمد؟ “سه گلدان “رابخوانید.

در “گلدان شمعدانی”سیاووش و سارا با قطار به شهری دیگر می روند. آن ها گلدان شمعدانی را همراه خود به قطار می برند “سیاوش و سارا باشمعی روشن در شب کنار باغچه رفتند. بوته گل شمعدانی را از باغچه بیرون آوردند. سارا از زیرزمین یک گلدان خالی آورد. سیاووش بوته گل شمعدانی را در گلدان گذاشت و اطراف بوته خاک ریخت.”

برای دنبال کردن ماجرای “گلدان شمعدانی” باید “سه گلدان “رابخوانید.

نگاهی به “سه گلدان”

راستی تا یادم نرفته بگویم در”سه گلدان ” روزهای هفته حضورپررنگ دارند . قضاوت درباره ی این که آیا نویسنده توانسته از روزهای هفته در”سه گلدان” به خوبی استفاده کند یا نه را می گذاریم به عهده ی بچه هایی که کتاب را خواهندخواند.

“سه گلدان” کتابی است که درحال و هوای سال های جنگ و آژیر و بمباران نوشته شده است.

این کتاب را کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۸۸ در ۵۰۰۰ نسخه برای گروه های سنی “د” و “ه” منتشرکرده است.

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع:هدهد

مطالب مرتبط:

نمایش عروسکی جزیره لانگولیو

نمایش «حسنك كجایی؟»

خبر دارم،خبر دارم 

خبر خبر

جشنواره تابستانی تهران

آغاز نمایشگاه کتاب

  بچه ها خبر

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.