تبیان، دستیار زندگی
اگر در بعضی از مشكلات تنها هستید برای حل مشكل به پیغمبر اقتدا كنید چون در صدر اسلام، تنها كسی كه مشكل جنگ را حل می‏كرد رسول خدا بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رسول اكرم‏(ص)وشیوه جذب امّت

رسول اکرم ص
اگر در بعضی از مشكلات تنها هستید برای حل مشكل به پیغمبر اقتدا كنید چون در صدر اسلام، تنها كسی كه مشكل جنگ را حل می‏كرد رسول خدا بود.
یادداشتی از استاد گرانقدر حضرت آیت الله جوادی آملی

 جاذبه پیغمبر بحدّی بود كه آن گروه خشنی كه:(الأعراب أشدّ كفراً و نفاقاً و أجدر أن‏لایعلموا حدود ما أنزل الله) از صحبت پیغمبر می‏رمیدند و در مجلس آن حضرت حاضر نمی‏شدند، حال از مجلس، بیرون نمی‏روند چون مجلس آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم علم و ادب و رحمت است و آموزندگی دارد.

پیغمبر دارای چنین جاذبه‏هایی بود كه خداوند او را به دارا بودن خلق عظیم می‏ستاید و چنین فردی باید الگوی افراد، در همه جوانب گردد چنانكه خداوند او را به عنوان اسوه معرفی كرده می‏فرماید:

اگر در بعضی از مشكلات تنها هستید برای حل مشكل به پیغمبر اقتدا كنید چون در صدر اسلام، تنها كسی كه مشكل جنگ را حل می‏كرد رسول خدا بود.

كسانی كه مسئولیتی داشته دیگران دست از یاری آنان بر می‏دارند در این امر به پیامبر اقتدا كنند، قطعاً خدا، در دشواریها، یاور اوست: (فإن مع العسر یسراً - إن مع العسر یسراً)از سخنان بلند رسول خداست كه می‏فرماید:

اگر سختی در جایی جاسازی شد، دو برابر آن، آسانی می‏آید و آن را از مكان خود بیرون می‏كشد.

حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این سخن را به استناد آیه شریفه كه در آن كلمه «عُسر» با الف و لام و كلمه «یُسر» بدون الف و لام مكرر شده فرموده است چون او قرآن ناطق است و اگر كسی به خدای سبحان اتكا و توكل داشته باشد یقیناً خدا او را پیروز می‏كند:

(ومن یتّق الله یجعل له مخرجاً ظ­ و یرزقه من حیث لایحتسب و من یتوكل علی الله فهو حسبه)

هرگاه كسی مسئولیت دینی والهی خویش را درست انجام داد و صحنه را ترك نكرد خدای سبحان برای او گشایشی فراهم می‏آورد.

همان طور كه اعراض از خدا مایه ضنك و تنگی زندگی می‏گردد، پرهیزكاری نسبت به خداوند مایه گشایش زندگی و برخورداری روزی از سفره غیب و بدون گمان می‏گردد، یعنی آیه:(من أعرض عن ذكری فإن له معیشة ضنكاً) و آیه :(من یتّق الله یجعل له…)


منبع :برگرفته از کتاب سیره رسول اکرم (ص) حضرت آیت الله جوادی آملی ص312

تهیه و تنظیم :گروه حوزه علمیه تبیان