• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1381/12/14
  • تاريخ :

هلال ماه محرم

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

 بی نفخ صور ، خاسته تا عرش اعظم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

کار جهان و خلق جهان جمله درهم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کاشوب در تمامی ذرات عالم است

گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب

این رستخیز عام که نامش محرم است

گرخوانمش قیامت دنیا بعید نیست

سرهای قدسیان همه برزانوی غم است

در بارگاه قدس که جای ملال نیست

گویا عزای اشرف اولاد آدم است

جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند

 خورشید آسمان و زمین نور مشرقین

 پرورده ی کنار رسول خدا حسین

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName