تبیان، دستیار زندگی
فیل نام حیوانی بزرگ‌جثه از راسته خرطوم‌داران از خانواده فیلان که بیشتر بومی هندوستان و آفریقا می‌باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟

 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
 • تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟
  تا حالا به قلمرو فیل ها رفتید؟

فیل نام حیوانی بزرگ‌جثه از راسته خرطوم‌داران از خانواده فیلان  که بیشتر بومی هندوستان و آفریقا می‌باشد.

فیل‌ها سنگین‌ترین جانوران خشکی هستند.دو گونه فیل وجود دارد؛ یکی فیل آفریقایی که در آفریقا زندگی می‌کند و دیگری هم فیل هندی که ساکن هند است.این جانوران از خرطوم دراز خود به عنوان یک دست استفاده می کنند و یا آن غذا و آب را دردهان خود می گذارند. جنس عاج فیل‌ها مانند جنس دندان است و فیل‌های نراز عاج برای جنگیدن استفاده می کنند.

فرآوری:مهدیه زمردکار

بخش کودک و نوجوان تبیان


منابع:پرشین استار،ویکی پدیا

مطالب مرتبط:

طبیعت مینیاتوری

خرس سیاه و سفید

رودخانه پنج رنگ

آتشفشان رنگین کمانی

درختان شگفت انگیز

قارچ ها چه موجوداتی هستند ؟

خلق حیوانات جدید

اینجا کره ی زمین است

فسقلی های شیطون

در تاریکی چه می بینید؟

کوچولو های نازنازی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.