تبیان، دستیار زندگی
جمع آوری نمونه ها، مجموعه ای از اشیایی نظیر صدفها، سنگها، یا تعدادی از اجزاء یک دستگاه و ... است که گوناگونی و اختلاف را در یک زمینه علمی نشان می دهد. معمولاً پروژه های جمع آوری نمونه ها از یک سرگرمی مورد علاقه، یا دیگر فعالیتهایی که در وقت آزاد و تفریح..
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیشنهاداتی برای پروژه های جمع آوری نمونه ها (1)

پیشنهاداتی برای پروژه های جمع آوری نمونه ها (1)

جمع آوری نمونه ها، مجموعه ای از اشیایی نظیر صدف ها، سنگ ها، یا تعدادی از اجزاء یک دستگاه و ... است که گوناگونی و اختلاف را در یک زمینه علمی نشان می دهد. معمولاً پروژه های جمع آوری نمونه ها از یک سرگرمی مورد علاقه، یا دیگر فعالیت هایی که در وقت آزاد و تفریح به دست می آید، نتیجه می شود. جمع آوری نمونه ها تا آنجا که امکان دارد باید شامل طیف وسیعی از اشیای موجود در قلمرو عنوان انتخابی باشد، تا ابعاد آن را به خوبی نشان دهد.

مقطع دبستان

• با گل رس حیواناتی را که گروهی زندگی می کنند درست کنید.

• یک کلنی از مورچه ها جمع آوری کنید.رنگها

• مجموعه ای از: برگ ها (همیشه سبز یا پاییز ریز)، مخروط داران، سوزنی برگ ها، دانه دارها، گیاهان بدون دانه تهیه کنید.

• موادی را که در تهیه لانه پرندگان به کار می رود جمع آوری کنید.

• ماشین های ساده ای که در زندگی روزمره انسان به کار می روند، جمع آوری کنید.

• چند کانی معمولی را جمع آوری کنید.

• مجموعه ای از سنگ هایی که در محیط زندگی شما وجود دارند، تهیه کنید.

• با جمع آوری عکس ها مثالهایی از جمعیت حیوانات: گله ها، کلنی ها، و غیره را نشان دهید.

• موادی را جمع آوری کنید که انواع انرژیها را با آنها بتوان نشان داد. (انرژی نورانی، شیمیایی، صوتی، گرمایی، الکتریکی، مکانیکی.)

• انواع دندان های حیوانات را نشان دهید.

• دانه ها و یا گل های تک لپه ای و دو لپه ای را جمع آوری کنید.

• رد پای حیوانات مختلف را نمونه سازی کنید.

• تصاویری از گوشتخواران، گیاهخوران، و همه چیز خواران تهیه کنید. نام آن ها را بنویسید و غذایی را که می خورند فهرست کنید.مروارید

• کرم های خاکی را در مزرعه ای که درست کرده اید، تماشا کنید.

• انواع بی مهرگان را جمع آوری کنید.

• انواع بند پایان را جمع آوری کنید.

• انواع پولک ماهیها را جمع آوری کنید.

• انواع لاک لاک پشتها را جمع آوری کنید.

• انواع مختلف پرهای پرندگان را جمع آوری کنید و مشخص کنید که هر کدام متعلق به چه پرنده ای است.

• با خاک رس نوک پرندگان مختلف را درست کنید و نشان دهید که شکل نوک با غذایی که هر پرنده می تواند بخورد، سازگار است.

• آشیانه رها شده پرندگان را جمع آوری کنید.

• ترکیبات شیمیایی معمولی در محیط زیست را (به همراه فرمول) جمع آوری کنید.

• تصاویری از سوخت های فسیلی و محصولات فرعی سوخت فسیلی را جمع آوری کنید.

• تصاویری از ابرهای مختلف را جمع آوری کنید.

• از روزنامه ها نقشه های هواشناسی را نمایش دهید، در آن ها توده های هوا را نشان دهید.

• تصاویری از انواع کهکشانها جمع آوری کنید.آن?? همه شیرینی

• بخش های مختلف قلب چند حیوان را رسم و نامگذاری کنید.

• مجموعه ای از نرم تنان را جمع آوری کنید.

• با استفاده از خمیر تخم پرندگان مختلف را درست کنید.

• تصاویری از اکوسیستمهای مختلف جمع آوری کنید. جمعیت حیوانات و گیاهان هر اکوسیستم را نام ببرید.

• وسایل برقی خانگی را نمایش دهید و وات هر یک را بنویسید (مقدار هزینه مصرف برق را در ساعت برای هر وسیله بنویسید).

• تجزیه کننده های زیستی و تجزیه کننده های غیر زیستی.

به طور کلی، دانش آموزان می توانند از بین این موضوع ها برای پروژه خود موضوعی را انتخاب کنند. نباید دانش آموزان احساس کنند که باید منحصراً از این فهرست موضوعی را انتخاب کنند بلکه آنها را تشویق کنید که موضوعهای دیگری را خارج از این فهرست تهیه کنند. دنیای علوم گستره عظیمی برای تحقیق دارد: باید دانش آموزان برای کشف در هر گوشه از این گستره احساس امنیت کنند و علاقه ی شان راهنما باشد

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیات، تهیه: سارا قیصری

تنظیم: نسرین صادقی