تبیان، دستیار زندگی
شاید برای شما هم اینکه هواپیماها چطور هدایت می شوند و با چه سیستمی کار می کنند، و یا اینکه چطور با خطرات روبرو می شوند، جالب باشد، پس با ما باشید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 دنیای هواپیماها 
 اجزای مختلف هواپیماها 
 هواپیماها چگونه هدایت می شوند 
 چگونگی راهنمایی هواپیما به سمت مقصد 
 سیستم های ناوبری وهدایت هواپیما 
 هدایت هواپیما ازراه دور 
 نشان دهنده های الکترونیکی 
 جهت یابی درهواپیما 
 چگونگی مدیریت پرواز 
 جلوگیری ازاختلال درپروازومدیریت آن 
 سامانه های الکترونیکی هواپیما در آینده 
 شناسایی حریق و اطفا آن در هواپیما 

تهیه و تنظیم: محسن مرادی- بخش دانش و زندگی

طراح و گرافیست : محبوبه همتی