تبیان، دستیار زندگی
مسجد شیخ‌ لطف‌ الله یكى‌ از زیباترین‌ آثار تاریخى‌ شهر اصفهان‌ به‌ شمار مى‌رود. این‌ مسجد داراى‌ گنبدى‌ است‌ كه‌ از درون‌ و بیرون‌ ..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسجد شیخ‌ لطف‌ الله


این‌ گنبد به‌ نقوش‌ اسلیمى‌ بسیار ظریفى‌ تزیین‌ شده‌ است‌ كه‌ در قشر خارجى‌ به‌ یك‌ ستارة‌ هشت‌گوش‌ ساخته‌ شده‌ از كاشى‌هاى‌ معرق‌ رنگارنگ‌ منتهى‌ مى‌شود. قلّة‌ آن‌ نیز به‌ كلاهكى‌ منتهى ‌مى‌شود كه‌ با كُره‌هایى‌ منظم‌ تزیین‌ یافته‌ است‌، محراب‌ از یك‌ طاق‌ دندانه‌ دار تشكیل‌ یافته‌ كه‌ بر فراز آن‌ نقوش‌ ظریف‌ اسلیمى‌ نقش‌ شده‌ است‌.


موقعیت‌ جغرافیایى‌

این‌ مسجد در شرق‌ میدان‌ امام‌ خمینى‌ (ره‌) مقابل‌ قصر شاه‌ عباس‌ صفوى‌ كه‌ به‌ عالى‌ قاپو معروف ‌است‌ واقع‌ شده‌ است‌.

بناى‌ آن‌

این مسجد در سال‌ 1012 هـ به‌ دستور شاه‌ عباس‌ صفوى‌ بنا شد، و به‌ نام‌ عالم‌ بزرگ‌ «لطف‌ الله عبدالكریم‌ میسى‌» نامیده‌ شد. وى‌ یكى‌ از فقهاى‌ امامیه‌ است‌ كه‌ اصلیت‌ او از جبل‌ عامل‌ لبنان‌ است‌ و دوران‌ صفوى‌ به‌ ایران‌ آمده بود.

پس‌ از این‌ كه‌ ازبك‌ها محل‌ّ اقامت‌ وى‌ را در قزوین‌ اشغال‌ كردند، شاه‌ عباس‌ وى‌ را به‌ نزد خود فراخواند. شیخ‌ مدرسه‌ و همین‌ مسجد را كه‌ به‌ نام‌ او مشهور شد بنا نهاد. كه‌ به‌ مدت‌ 17 سال‌ كار بناى ‌ساختمان‌ مسجد ادامه‌ پیدا كرد.

مشخصات‌ بنا

مسجد شیخ‌ لطف‌ الله یكى‌ از زیباترین‌ آثار تاریخى‌ شهر اصفهان‌ به‌ شمار مى‌رود. این‌ مسجد داراى‌ گنبدى‌ است‌ كه‌ از درون‌ و بیرون‌ با كاشى‌‌كارى‌هاى‌ زیبا پوشیده‌ شده‌ است‌.

این‌ گنبد روى‌ چندین‌ تاق‌ كنگره‌ دار مرتفع‌ استوار است‌ و با آیات‌ قرآنى‌ آراسته‌ شده‌ است‌. در فراز آن‌ دایره‌اى‌ وجود دارد كه‌ داراى‌ منافذى‌ است‌ كه‌ با تزیینات‌ فلزى‌ آراسته‌ شده‌ است‌ و براى‌ روشنایى‌ و تهویه‌ به‌ كار مى‌رود.

این‌ گنبد به‌ نقوش‌ اسلیمى‌ بسیار ظریفى‌ تزیین‌ شده‌ است‌ كه‌ در قشر خارجى‌ به‌ یك‌ ستارة‌ هشت‌گوش‌ ساخته‌ شده‌ از كاشى‌هاى‌ معرق‌ رنگارنگ‌ منتهى‌ مى‌شود. قلّة‌ آن‌ نیز به‌ كلاهكى‌ منتهى ‌مى‌شود كه‌ با كُره‌هایى‌ منظم‌ تزیین‌ یافته‌ است‌، محراب‌ از یك‌ طاق‌ دندانه‌ دار تشكیل‌ یافته‌ كه‌ بر فراز آن‌ نقوش‌ ظریف‌ اسلیمى‌ نقش‌ شده‌ است‌. این‌ طاق‌ كنگره‌دار از داخل‌ داراى مقرنس‌هاى‌ صدفى‌ شكل‌ است‌ كه‌ در انتهاى‌ آن‌ به‌ نقوش‌ گیاهى‌ زیبایى‌ آراسته‌ شده‌ است‌.

این‌ مسجد از لحاظ‌ زیبایى‌ نقوش‌ و اسلیمى‌ هاى‌ به‌ كار رفته‌ در آن‌ تحفه‌اى‌ بى‌نظیر به‌ شمار مى‌آید.


منبع: سایت بینات

بخش حریم رضوی