تبیان، دستیار زندگی
این مسابقات برای نخستین بار در کشور در جشنواره تبیان برگزار می‌گردد. در حال حاضر این مسابقه در حوزه زیست‌شناسی اجرا می‌شود. شرکت‌کنندگان علاقمند می‌توانند با اعلام تمایل خود تا تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ در این مسابقه شرکت کنند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین مسابقات فتو میکروگراف

قوانین عمومی و اختصاصی مسابقات رباتیک

رشته‌ها

ارگان گیاهی و جانوری

گسترش میکروبی یا سلولی

این مسابقات برای نخستین بار در کشور در جشنواره تبیان برگزار می‌گردد. در حال حاضر این مسابقه در حوزه زیست‌شناسی اجرا می‌شود.

شرکت‌کنندگان علاقمند می‌توانند با اعلام تمایل خود تا تاریخ 30 فروردین 1391 در این مسابقه شرکت کنند.

قوانین فتومیکروگراف

1. هر گروه می‌تواند تنها یک نمونه اسلاید در هر شاخه ارائه دهد.
قوانین مسابقات فتو میکروگرافاسلاید روی لام و لامل که توسط هیئت داوران در اختیار گروه‌ها قرار داده می‌شود، تهیه می‌گردد.

قوانین مسابقات فتو میکروگرافدو عدد لام و لامل در اختیار هر گروه قرار داده می‌شود. در صورت خراب شدن یا شکستن لام یا نمونه، گروه در مسابقه شرکت داده نمی‌شود.

قوانین مسابقات فتو میکروگرافرنگ‌آمیزی زیستی اسلاید باید در جشنواره توسط اعضای گروه انجام شود.

قوانین مسابقات فتو میکروگرافدخالت و راهنمایی مشاور در حین انجام مسابقه ممنوع می‌باشد و سبب حذف گروه می‌شود.

2. هر گروه موظف است رنگ‌های اختصاصی مورد نیاز خود برای رنگ‌آمیزی خود را به همراه بیاورد.

3. هر گروه 1 ساعت زمان دارد تا رنگ‌آمیزی خود را انجام داده و اسلاید را زیر میکروسکوپ قرار دهد و از آن تصویربرداری کند.

4. اسلاید‌ها پس از رنگ‌آمیزی و مشاهده‌ زیر میکروسکوپ توسط اعضای گروه، جهت داوری به هیئت داوران نشان داده می‌شود.

5. هر گروه پیش و پس از انجام مسابقه به پرسش‌های داوران پاسخ خواهد داد. پرسش‌ها روش کار، مشخصات نمونه و میزان دانش اعضای گروه نسبت به نمونه رنگ‌آمیزی شده یا مکانیسم رنگ‌آمیزی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

6. امتیاز دهی بر اساس موارد زیر انجام می‌شود:

قوانین مسابقات فتو میکروگرافکیفیت و تکنیک رنگ‌آمیزی

قوانین مسابقات فتو میکروگرافوضوح اجزا و تصویر

قوانین مسابقات فتو میکروگرافتعداد و تنوع اجزای نمونه

قوانین مسابقات فتو میکروگرافنحوه‌ی کار با میکروسکوپ


بخش پژوهش های دانش آموزی - تهیه: مریم یزدان پرست

تنظیم: یگانه داودی