تبیان، دستیار زندگی
ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از کسانی که کفر ورزیده اند، اطاعت کنید شما را به گذشته هایتان باز می گردانند و سرانجام زیانکار خواهید شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هم‌تیپ های کفار، کافرند


یکی ازکارهایی که کفار و دشمنان امت اسلامی سعی در ترویج آن در بین مسلمانان دارند، تشبه مسلمین به کفار است. گویا آنها دریافته اند که تنها راه سلطه بر جوامع مسلمان زدودن رنگ اسلام از این جوامع و تغییر فرهنگ مسلمانان به ویژه جوانان مسلمان، تشبه آنها به کفار است.

تشبه به کفار

تشبه به کفار شکل های گوناگونی دارد، ولی می توان آنها را به سه دسته اساسی تقسیم کرد:

1-تشبه به کفار در پوشش

بدین معنی که مسلمانان در لباس، کفش، کلاه، انگشتر، گردن بند و سایر پوشیدنی ها، خود را شبیه کافران سازند؛ همانند پوشیدن کراوات، پاپیون و لباس هایی با مدل ها و تصاویر مخصوص به کفار که شعار و مروج فرهنگ آنان است. در روایات، تشبه به کفار در خصوص پوشش مورد توجه قرار گرفته و مؤمنان از آن نهی شده اند.[1]

2-تشبه به کفار در آرایش

بدین معنی که مسلمانان در آرایش سر، صورت و سایر مواضع آرایشی، خود را شبیه کافران سازند؛ همانند مدل های آرایش سر و صورت برخی افراد که امروزه کم و بیش در جامعه مشاهده می شود. در این باره نیز روایات، مؤمنان را از تشبه به کفار بر حذر داشته اند. [2]

3-تشبه به کفار در آداب و رسوم

منظور از آن، همانند شدن با کفار در آداب و رسومی است که از ویژگی و شعارهای آنان به شمار می رود و اکنون در جامعه نمونه هایی از آن به چشم می خورد، مانند سگ بازی و آوردن آن به خانه و ماشین و مانند غذا خوردن نزد صاحبان عزا که در برخی مناطق کشور معمول است و مخارج سنگینی بر صاحبان عزا تحمیل نموده و مصیبتی فوق مصیبت است. در این زمینه نیز اولیای دین، مؤمنان را راهنمایی نموده و آنها را از تشبه به کفار بر حذر داشته اند. [3]

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از کسانی که کفر ورزیده اند، اطاعت کنید شما را به گذشته هایتان باز می گردانند و سرانجام زیانکار خواهید شد.

اکنون به بررسی دلایل هر یک از اقسام یاد شده تحت عنوان حکم تشبه به کفار، می پردازیم:

حکم تشبه به کفار

1- تشبه به کفار در پوشش

دلایلی که از آنها حکم تشبه به کفار در پوشش به دست می آید، دو دسته اند:

دلایل عام: یعنی دلایلی که به طور کلی دلالت بر حکم تشبه به کفار دارند و در آنها مصداق خاصی مطرح نشده است.

دلایل خاص: یعنی دلایلی که در خصوص تشبیه به کفار در پوشش وارد شده اند.

الف-دلایل عام

1-آیات

آیات متعددی[4]  برای اثبات حرکت تشبه به کفار مورد استناد قرار گرفته[5]  ولی دلالت آنها بر مدعا تمام به نظر نمی رسد، زیرا از دقت در متن آیات یاد شده و موضوع مورد بحث در آنها، به دست می آید که این آیات مربوط به مسایل بنیادی دین همانند توحید و شرک، عبودیت، رسالت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و حکم بر طبق «ما انزل الله» است چنان که سخنان مفسرین نیز گویای همین مطلب است. [6]

بنابراین، استدلال به آیات یاد شده بر مسئله فرعی همانند تشبه به کفار، بجا نیست؛ لذا از طرح آنها صرف نظر می شود اما دلالت آیه زیر و آیات مانند آن بر حرمت تشبه به کفار در برخی موارد تمام است.

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوَاْ إِن تُطِیعُواْ الَّذِینَ كَفَرُواْ یَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِینَ » [7] ،

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از کسانی که کفر ورزیده اند، اطاعت کنید شما را به گذشته هایتان باز می گردانند و سرانجام زیانکار خواهید شد.

مدل موی کافران مو کافر

آیه شریفه مربوط به تبلیغات کفار پس از جنگ احد است که در لباس خیرخواهی و نصیحت می خواستند مؤمنان را از قتال دلسرد نموده و میان آنان تفرقه بیندازند[8] اما خداوند مؤمنان را از اطاعت آنان برحذر داشته است.

مورد آیه گرچه درباره تبلیغات کفار پس از جنگ احد است، ولی مورد، حکم در آیه را تخصیص نمی زند. پس با توجه به تبلیغات گسترده کافران مستکبر برای ترویج فرهنگ خویش، آیه، تشبه به کفار را در اموری که از ویژگی ها و شعارهای آنان است، شامل می شود؛زیرا پیروی مؤمنان از کفار در امور یاد شده، زمینه گرایش آنان به کفر را فراهم می سازد؛ با این توضیح که طاعت به معنای موافقت با اراده کسی است که به انجام کاری تشویق و ترغیب دارد، اگرچه فرمانی در کار نباشد [9]و از طرفی مقصود از بازگشت به گذشته که در آیه، نتیجه پیروی از کفار شمرده شده، بازگشت به کفر است. [10]

پس با توجه به تبلیغات کافران مستکبر برای ترویج فرهنگ خویش، تشبه به کفار در اموری که از ویژگی ها و شعارهای آنان است، اطاعت از آنان بوده و زمینه کشاندن مؤمنان به کفر را ایجاد می کند، در نتیجه طبق ظاهر آیه شریف، حرام خواهد بود. یادآوری می شود اگرچه در آیه، امر یا نهی به کار نرفته است؛ولی مقصود از آن، فرمان به دوری کردن از پیروی کافران است. [11]

2-روایات

ب- دلایل خاص

در زمینه تشبه به کفار در پوشش، روایاتی وارد شده که مهم ترین آنها مورد بحث قرار می گیرند:

حدیث اول:

عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: «اوحی الله عزوجل الی نبی من انبیائه قل للمومنین: لاتلبسوا لباس اعدائی و لاتطعموا طعام اعدائی و لاتسلکوا مسالک اعدائی فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی»[12]

امام صادق(علیه السلام) فرمود: خداوند به پیامبری از پیامبرانش وحی فرمود: به مؤمنان بگو که لباس دشمنان مرا نپوشید و طعام دشمنان مرا نخورید و راه های دشمنان مرا نپیمایید و گرنه در زمره دشمنان من به شمار خواهید رفت.

دلالت حدیث: عبارت «لاتلبسوا لباس اعدائی» نهی و ظهور درتحریم دارد[13]چنانکه شیخ حر عاملی نیز آن را حمل برتحریم نموده است .[14]

در نتیجه آن دسته از پوشیدنی هایی که از ویژگی ها و شعارهای کافران است به گونه ای که پوشنده آن درعرف، پوشنده لباس آنان به شمار رود،مشمول نهی در عبارت یاد شده است و حرام خواهد بود. به نظر می رسد اکنون کراوات و پاپیون در جامعه ما از همین مقوله هستند چنانکه برخی از فقهای معاصر همانند آیه الله خامنه ای، آیه الله صافی و آیه الله مکارم، استفاده از آنها را جایز نمی دانند.[15]

تشبه به کفار در آرایش

دلایلی که از آنها تشبه به کفار در آرایش به دست می آید، نیز دو دسته اند:

1- دلایل عام

همان دلایلی که در مسأله پوشش به صورت کلی بیانگر حرمت تشبه به کفار در برخی موارد بوده اند، درمورد آرایش نیز جاری می شوند.

قال رسول الله(ص): مجوس ریش های خود را می تراشیدند و سبیل ها را پرپشت می گذاشتند؛ ولی ما سبیل های خود را می تراشیم و ریش های خود را بلند می گذاریم، روش ما مطابق فطرت است

2- دلایل خاص

حدیث اول:

روایت معتبر شیخ طوسی که پیش از این در مسئله مربوط به پوشش مطرح شد، یکی از فقراتش شامل آرایش نیز می شود: «اوحی الله عزوجل الی نبی من الانبیاء قل للمومنین... و لا یشاکلو بمشاکل اعدائی».[16]

برطبق این فقره، خداوند به مؤمنان می فرماید: هم شکل دشمنان من نشوید. نهی دراین فقره، طبق قاعده، ظهور در حرمت دارد، چنان که شیخ حر عاملی نیز آن را حمل بر حرمت کرده است.[17]  پس اگر آرایش از ویژگی ها و شعارهای کفار باشد، به گونه ای که شخص با انجام آن در عرف، هم شکل کافران محسوب شود، مشمول نهی در این فقره بوده و مرتکب حرام خواهد شد. گویا نظر مقام معظم رهبری نیز دراین زمینه همین است. ایشان می گوید: ملاک در حرمت تقلید از غرب از نظر آرایش مو و مانند آن، شبیه شدن به دشمنان اسلام و ترویج فرهنگ آنان است که با اختلاف کشورها، زمان ها و اشخاص، متفاوت خواهد بود.[18] ترویج فرهنگ در کلام یاد شده، همان نحوه آرایش و مانند آن است و این هنگامی است که از ویژگی های آنان باشد، به گونه ای که شخص با انجام آن شبیه کفار محسوب شود.

حدیث دوم:

قال رسول الله(صلی الله علیه وآله): «ان المجوس جزوا لحاهم وفروا شواربهم و انا نجز الشوارب و نعفی اللحی وهی الفطره » [19] ؛مجوس ریش های خود را می تراشیدند و سبیل ها را پرپشت می گذاشتند؛ ولی ما سبیل های خود را می تراشیم و ریش های خود را بلند می گذاریم، روش ما مطابق فطرت است.

مرحوم خویی(ره) دلالت این حدیث را بر حرمت تشبه به مجوس تمام میداند ولی می گوید: «فرار از تشبه نیاز به انجام هر دو مورد ندارد، بلکه با فعل یکی از آن دو نیز محقق می شود.[ 20] بدین معنی اگر کسی ریش و سبیل، هر دو را بلند بگذارد یا هر دو را بتراشد، از تشبه به مجوس خارج می شود.

مدل موی کافران مو کافر

حدیث سوم:

قال رسول الله(صلی الله علیه وآله): حفوا الشوارب واعفوا اللحی و لا تشبهوا بالیهود،[21] سبیل های خود را کوتاه و ریش های خود را بلند نگه دارید و خود را شبیه یهود مگردانید. این روایت بنابر قراینی مؤید این مضمون هست که ریش ها را بلند نگه دارید، ولی همانند یهود نباشید که ریش ها را بیش از حد (یک قبضه) بلند می کنند.

تشبه به کفار در آداب و رسوم

حدیث معتبر شیخ صدوق که پیش از این در مسئله پوشش مطرح شده بود، یکی از فقراتش مربوط به آداب و رسوم است:

اوحی الله عزوجل الی نبی من انبیائه قل للمومنین... ولاتسلکوا مسالک اعدائی.[22]

نهی درعبارت «لاتسلکوا مسالک اعدائی» شامل آداب و رسومی می شود که از ویژگی ها و شعارهای کفار است؛ در صورتی که شخص آن را زی خود قرار دهد به گونه ای که در عرف، طی کننده طریق آنها شمرده شود و نهی، ظهور در حرمت دارد [23] چنان که شیخ حر عاملی نیز آن را حمل بر حرمت نموده است.[24]  پس طبق این حدیث، تشبه به کفار در آداب و رسوم آنها، بر وجهی که ذکر شد حرام خواهدبود.

در جامعه امروز بعضا می بینیم که آداب و رسوم و فرهنگ مردم عوض شده و مثلا برخی از رسوم شرم آور کفار در جامعه ما و سایر جوامع مسلمان رواج پیدا کرده در مهمانی های شبانه نوشیدن مشروب و ساز و آواز و رقص و اختلاط بی مهابای مردان و زنان با لباس های زننده و... افزایش یافته است. که خلاف شریعت مقدس اسلام و خواست خداوند است.

حدیث دوم:

قال الصادق(علیه السلام): «الاکل عند اهل المصیه من عمل الجاهلیه والسنه البعث الیهم بالطعام کما امر به النبی فی آل جعفربن ابی طالب لما جاء نعیه»[25]

امام صادق(علیه السلام) فرمود: غذاخوردن نزد صاحب عزا از کارهای اهل جاهلیت است، سنت آن است که غذا برای آنها فرستاده شود چنانکه پیامبر(صلی الله علیه وآله) درباره آل جعفر ابن ابی طالب، هنگامی که خبر شهادتش رسید، چنین دستوری صادر فرمود. 

قال ابوعبدالله(علیه السلام): «اکنسوا افنیتکم ولاتشبهوا بالیهود»[26]  حیاط منازل خود را جارو کنید و مانند یهود نباشید.

یادآوری

1- دلالت برخی روایات بر کراهت تشبه به کفار در مواردی مانند پوشیدن لباس عجم، غذا خوردن نزد صاحب عزا و عدم نظافت حیاط منزل، منافاتی با ادله ی حرمت تشبه به کفار ندارد؛زیرا:

اولاً: خروج برخی افراد از تحت ادله یاد شده، ضرری به سایر موارد نمی رساند؛ چنان که مقتضای عام و خاص همین است.

ثانیاً: همان گونه که پیش از این گفته شد، ادله حرمت تشبه به کفار مربوط به مواردی است که تشبه به کفار در اموری باشد که از ویژگی ها و شعارهای آنان است، به گونه ای که شخص با انجام آنها، متلبس به لباس کافران یا هم شکل آنان و یا طی کننده راه آنان به شمار رود. پس جمع میان ادله، اقتضا دارد که روایات دال بر کراهت را حمل بر موردی نماییم که تشبه به کفار در این حد نباشد، چنان که دقت در برخی از این روایات نیز ما را به این نکته رهنمون می سازد.

ر شریعت اسلامی برای کافران، هیچ راه تسلطی بر مسلمانان قرارداده نشده است. از این روی با این آیه، بر عدم جواز تسلط کفار بر مسلمانان در تمام زمینه ها می توان استدلال کرد ؛[28] به طور کلی هر چیزی که موجب دخول مسلمان در ملک کافر یا موجب سلطه کافر بر مسلمان گردد، به دلیل آیه یاد شده باطل است

2- همان گونه که دلایل پیشین نشان می دهد، حرمت تشبه به کفار مربوط به اموری مانند پوشش، آرایش و آداب و رسوم زندگی است؛ پس مسایل علمی و صنعت و مانند آن، مشمول دلایل یادشده نیستند.

3- تشبه به کفار با توجه به آثار و عواقب آن

آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفت، تشبه به کفار با صرف نظر از آثار و عواقب آن بوده است. اکنون مساله تشبه به کفار با توجه به آثار و عواقب آن با رعایت حجم مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

مقصود از آثار و عواقب، مفاسدی است که برعمل تشبه مترتب می شود. مانند این که تشبه به کافران، موجب سلطه آنان بر مسلمانان در زمینه سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند آن شود. بدین نحو که مثلا تشبه مردم به کفار در سطح گسترده، برای کفار توهم همراهی مردم با آنان را ایجاد نماید و زمینه حمله نظامی آنها را فراهم سازد. یا آن که تشبه به کفار در انظار جهانی، به معنی اعراض مردم از حکومت اسلامی تلقی شود و موقعیت دولت اسلامی در روابط بین المللی تضعیف شود و یا آن که بر تشبه به کفار، مفاسد اجتماعی مترتب باشد و یا آنکه موجب ترویج دین کافران گردد. در این گونه موارد، علاوه برحکم تشبه به کفار، عنوان حرام دیگری نیز بر آن مترتب می شود. برای توضیح مطلب، از میان آثار و عواقب مورد اشاره، مساله سلطه به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می گیرد. خداوند متعال فرمود:

«ولن یجعل الله للکفافرین علی المومنین سبیلاً»[27] ؛ خداوند هرگز برای کافران، بر مؤمنان راهی (برای تسلط) قرار نداده است.

در شریعت اسلامی برای کافران، هیچ راه تسلطی بر مسلمانان قرارداده نشده است. از این روی با این آیه، بر عدم جواز تسلط کفار بر مسلمانان در تمام زمینه ها می توان استدلال کرد ؛[28] به طور کلی هر چیزی که موجب دخول مسلمان در ملک کافر یا موجب سلطه کافر بر مسلمان گردد، به دلیل آیه یاد شده باطل است.[29]  بنابر این چنانچه تشبه به کفار، موجب سلطه آنان بر مسلمانان گردد، عمل تشبه، تعاون بر اثم بوده و از این بابت نیز مصداق حرام خواهد بود. خداوند متعال فرموده است:

«و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان»،[30] ؛ در گناه و تعدی دستیار هم نشوید.

پی نوشت ها :

1-صدوق، علل الشرایع، 348؛ طوسی، تهذیب 6، 173؛ حر عاملی، 3، 279

2-حر عاملی 1 ، 423

3- صدوق، فقیه 1، 182؛ حر عاملی، 2، 889

4- نساء، 51؛ مائده، 94؛ یونس، 53؛ مؤمنون،17

5- خرازی، 62

6- طبرسی2، 110 و 204؛ 3، 108؛ 4، 112؛ علامه طباطبایی، 5، 28 و 349؛ 01، 65؛ 51، 64.-

7- (آل عمران/149)

8- المیزان، 4، 24

9 -طوسی، تبیان3، 41؛ طبرسی 1، 518

10- (طوسی، تبیان3، 41؛ طبرسی1، 15؛المیزان، 4، 34

11-(طبرسی، 1، 518). -

12صدوق، فقیه، 1،25؛ علل الشرایع، 348؛ تهذیت،6، 172؛ حر عاملی، 3، 279

13-مظفر 1، 102؛ آخوند خراسانی 149

14- صدوق، فقیه 1، 278

15- محمودی 2/68

16- تهذیب 6، 271

17- همان،ج 3

18- همان ،ج 2، 201

19-صدوق، فقیه، 1/031، حرعاملی 1/324

20- مصباح، 1،904

22- صدوق، فقیه1، 031؛حرعاملی 1، 324

22- علل الشرایع، 843؛ حر عاملی، 3، 972

23- مظفر1، 201، آخوند خراسانی 941

24- صدوق، فقیه 1، 872

25-صدوق، فقیه1، 281؛ حرعاملی، 2، 988

26-کلینی 6، 135؛ حرعاملی، 3، 175

26- خویی، مستندالعروه، نکاح،2، 062

27- نساء ، 141

28-محقق اردبیلی، زبده 855

29-  حر عاملی 1 ،44

30-مائده /2

بخش قرآن تبیان