تبیان، دستیار زندگی
اتل متل گنجشکه روی سیمه منتظر نسیمه منتظره نسیم بیاد شونه کنه بالشو
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اتل متل گنجشکه

اتل متل گنجشکه

اتل متل

گنجشکه روی سیمه

                                                                            منتظر نسیمه

منتظره نسیم بیاد

شونه کنه بالشو

جا بیاره حالشو

نسیم مهربون می آد

از دل آسمون می آد

گنجشکه جیک جیک می کنه

شاد می شه

پر می زنه تو هوا،

خوش حال تر از همیشه

اتل متل گنجشکه

بخش کودک و نوجوان تبیان


یحیی علوی فرد

مطالب مرتبط:

نی نی توی حمام

میو میو ... تشکر

اسبک من

یواش تر 

یک یادگاری

شعر مهد کودک

اسب خیالی

الو... بهار خانم؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.