تبیان، دستیار زندگی
سازندگان این مستند در همان جمله ای که تعیین وقت برای ظهور را نکوهیده می دانند، در دام توقیت افتاده اند و نتیجه برآمده از روایات نشانه های ظهور را روشن شدن محدوده تاریخی برای ظهور، معرفی می کنند که مسلما این همان تعیین وقت برای ظهور است
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خطر تعیین وقت برای ظهور

نقد و بررسی مستند ظهور بسیار نزدیک است(15)


دهمین ایراد اساسی که برای مستند «ظهور بسیار نزدیک است» مطرح شد، «افتادن در دام توقیت» بود. تعیین وقت برای ظهور مساله ای نکوهیده از سوی معصومان به حساب می آید که این مجموعه خواسته یا ناخواسته به این دام پرخطر دچار شده است. در این قسمت به دلایل توقیتی بودن این مستند اشاره خواهد شد


ظهور نزدیک است

مستند ظهور در ترازوی نقد(1)

نقاط ضعف مستند ظهور بسیار نزدیک است(2)

شتابزدگی در تاریخ ظهور(3)

هدف از بیان نشانه های ظهور(4)

ستون لرزان مستند ظهور(5)

مهمترین منبع روایی نشانه ظهور(6)

تحلیل‌های غلط در مستند ظهور(7)

اعتبارسنجی منابع روایی نشانه‌ ظهور(8)

منابع اصلی نشانه‌شناسی ظهور (9)

احادیث جعلی در مستند ظهور (11)

علت تحریف کنندگان روایات ظهور (12)

نشانه های متصل و منفصل ظهور (13)

تعیین وقت ظهور ممنوع! (14)

دلایل توقیتی بودن این مستند گفتیم که این مستند بنابر اقرار تلویحی خود سازندگان و بنابر نقد انبوهی از بزرگان و اندیشمندان دینی، در دام پر خطر «توقیت» افتاده و برای ظهور حضرت، تعیین وقت کرده است و به بینندگان چنین القا می کند که ظهور در تاریخی محدود به آینده ای بسیار نزدیک ـ یعنی عصر کنونی که ما در آن زندگی می کنیم ـ رخ خواهد داد.

اگرچه تعداد انگشت شماری از اندیشمندان در ابتدا در مقام دفاع از این مستند برآمدند و توقیت برآمده از این مستند را انکار کردند. (رادیو گفتگو، مناظره حجج اسلام قائم مقامی و جعفری، تاریخ 30/01/90) اما در نهایت گویا که آنها نیز با کنکاش بیشتر در این فیلم به توقیتی بودن نتیجه این فیلم اذعان داشته اند و مقابله با انحراف برآمده از آن را البته به دور از توهین به سازندگان آن، پذیرفته اند.(خبرگزاری ایسنا، تاریخ 07/02/90، کد خبر: 04034ـ9002)

ما در این نوشتار به دلایلی اشاره خواهیم کرد که ثابت می کند، روند فیلم چیزی جز توقیت را به همراه نخواهد داشت و در نهایت هیچ جایی برای توجیه باقی نخواهد گذاشت. این دلایل عبارتند از:

سازندگان این مستند در همان جمله ای که تعیین وقت برای ظهور را نکوهیده می دانند، در دام توقیت افتاده اند و نتیجه برآمده از روایات نشانه های ظهور را روشن شدن محدوده تاریخی برای ظهور، معرفی می کنند که مسلما این همان تعیین وقت برای ظهور است

1ـ توقیتی بودن برآیند حاصل از فیلم

توجه و دقت نظر در این مستند نشان خواهد داد که سازندگان این فیلم، گاه به صورت مستقیم و گاه به صورت غیر مستقیم برای ظهور، تعیین وقت کرده اند. اما باید دانست که ریشه چنین اظهار نظرهایی را باید در هدف اصلی و روند کلی این فیلم جستجو کرد. چرا که همین هدف از پیش تعیین شده است که سازندگان این مجموعه را بالاجبار در دام تعیین وقت انداخته است.

اگرچه سازندگان این مستند در ابتدای این فیلم از زبان مجری برنامه به ممنوعیت «تعیین وقت برای ظهور» اشاره می کنند و خود را آگاه به این نکته معرفی می نمایند و سعی بر آن دارند تا در این پرتگاه پرخطر نیافتند اما نگاهی اجمالی به جملات، تصاویر و برآیند حاصل از فیلم، نمایانگر تناقضی آشکار میان گفتار و عملکرد آنها است.

این تناقض، چنان هویدا است که حتی به وضوح در جملات ارائه شده در این مستند نیز قابل رویت است. سازندگان این مستند در همان جمله ای که تعیین وقت برای ظهور را نکوهیده می دانند، در دام توقیت افتاده اند و نتیجه برآمده از روایات نشانه های ظهور را روشن شدن محدوده تاریخی برای ظهور، معرفی می کنند که مسلما این همان تعیین وقت برای ظهور است.

مجری برنامه در اوایل این فیلم (زمان 10:35) می گوید:

«بدیهی است هر چه به صبح نزدیک تر می شویم هوا روشن تر می شود. تحقق نشانه های ظهور و مصداق شناسی نیز محدوده زمانی بدست می دهد ولی باید در نظر داشت که توقیت و تعیین تاریخ برای ظهور قبل از وقوع علایم حتمیه کاملا مردود و نادرست است.»

پرواضح است که پیگیری مصداق های نشانه های ظهور آن هم به روشی که این مجموعه پی گرفته است، ما را به یک محدوده زمانی روشن، خواهد کشاند و در نتیجه دام توقیت را برایمان خواهد گستراند؛ اما مسلما دور شدن از خطر توقیت، تنها با یک جمله پرهیز گونه، شکل نخواهد گرفت.

کارگردان مستند ظهور نزدیک است

از تناقض حاکم بر این جملات هم که بگذریم و بپذیریم که این جملات به معنای پرهیز از توقیت است، از روند کلی فیلم که دقیقا خلاف این جمله پرهیز گونه است، نمی توان گذر کرد. چراکه فضای حاکم بر این فیلم در پی یافتن تاریخی نزدیک و قریب الوقوع برای ظهور است که مسلما چنین فضایی نمی تواند، هیچ تناسبی با نفی توقیت داشته باشد. بنابراین روند کلی فیلم و فضای حاکم بر آن دقیقا خلاف جمله ای است که توقیت را از اساس مردود می داند.

مشکل اصلی این فیلم مصداق شناسی افراطی آن است که قطعا ره به جایی جز پرتگاه توقیت نخواهد برد و پرهیز از آن هم با زبان و مقال شکل نخواهد گرفت؛ بلکه عملکردی پرهیزکارانه و مدبرانه را خواهد طلبید که به پرتگاه تعیین وقت، نزدیک نشود.

جملات فوق و همچنین روند کلی فیلم، نشان می دهند که سازندگان این مستند، خود معترفند که نتیجه برآمده از این فیلم، محدوده زمانی به دست مخاطب خواهد داد اما عجیب است که چگونه این تعیین محدوده زمانی را با توقیت و تعیین وقت، یکی نمی دانند.

آیا توقیت تنها این است که کسی برای ظهور، ماه و سال و روز و ساعت مشخص کند؟ آیا محدود کردن زمان ظهور آن هم با این دقت که بیننده را به چند ماه یا حداکثر چند سال آینده گرایش می دهد، توقیت به حساب نمی آید؟ آیا می توان گفت که روایات ممنوعیت تعیین وقت، تنها برای کسانی است که به صورت دقیق تاریخ ظهور را مشخص می کنند و شامل حال کسانی که محدوده ای واضح برای ظهور تعیین می کنند، نمی شود؟ آیا ملاک های ممنوعیت تعیین وقت برای ظهور تنها برای تعیین وقت دقیق برای ظهور است؟

روشن است که تعیین وقت، مصادیق گوناگونی دارد که گاهی محدود به یک روز، گاهی محدود به یک ماه و گاهی هم محدود به یک یا چند سال آینده خواهد بود که همه اینها مصداق روشنی برای توقیت هستند.

مشکل اصلی این فیلم مصداق شناسی افراطی آن است که قطعا ره به جایی جز پرتگاه توقیت نخواهد برد و پرهیز از آن هم با زبان و مقال شکل نخواهد گرفت؛ بلکه عملکردی پرهیزکارانه و مدبرانه را خواهد طلبید که به پرتگاه تعیین وقت، نزدیک نشود

بنابراین باید گفت که نتیجه برآمده از این فیلم آنچنان که سازندگان آن هم در پی یافتن آن بوده اند و ابایی از بیان آن هم نداشته اند، محدوده ای روشن برای ظهور مشخص می کند که این همان تعیین وقت برای ظهور است.

این نتیجه ای است که هر بیننده ای به طور طبیعی در انتهای این مجموعه به سوی آن سوق پیدا می کند و به این باور خواهد رسید که به راستی ظهور حضرت به قدری نزدیک شده است که گویا در همین چند ماهه و یا حداکثر چند سال آینده رخ خواهد داد. بنابراین روشن است که روند کلی فیلم در پی چیست و چه نتیجه ای را دنبال کرده است و چه نکته ای را به مخاطب خود القا می کند.

اما ممکن است گفته شود که همه مصداق های بیان شده در فیلم همراه با احتمال عنوان شده و بیان احتمالی هیچ گاه مصداقی از تعیین وقت نخواهد بود.

اما در پاسخ به تفصیل خواهیم گفت که از اقرار سازندگان فیلم بر خروج از دایره احتمالات که بگذریم، در خواهیم یافت که هم رنگ و بوی احتمال در اکثر مصداق یابی های این فیلم دیده نمی شود و هم اینکه نتیجه بر آمده از این فیلم به هیچ وجه بوی احتمال نمی دهد.

در قسمت بعد به دیگر دلایل توقیتی بودن این فیلم اشاره خواهیم کرد. این دلایل عبارت اند از:

2ـ سخنان آشکار در توقیت

3ـ سخنان ملازم توقیت

سیدمصطفی بهشتی

بخش مهدویت تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.