تبیان، دستیار زندگی
برای انجام فعالیتهای علمی و پروژه های پژوهشی در هر رشته ای از شاخه های علوم تجربی، دانشمندان از وسایل و ابزار متنوع و مختلفی استفاده می¬کنند. در زمان ما تقریباً نمی توان بدون استفاده از این گونه ابزارها مراحل مختلف یک تحقیق را به انجام رساند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شناخت وسایل آزمایشگاهی شیمی و چگونگی کار با آنها

دانش پژوهان عزیز، یکی از مهارت های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد، مهارت شناخت وسایل آزمایشگاهی شیمی است که در زیر توضیحاتی در مورد آن ارائه می شود.

برای انجام فعالیتهای علمی و پروژه های پژوهشی در هر رشته ای از شاخه های علوم تجربی، دانشمندان از وسایل و ابزار متنوع و مختلفی استفاده می کنند. در زمان ما تقریباً نمی توان بدون استفاده از این گونه ابزارها مراحل مختلف یک تحقیق را به انجام رساند.

از ابزارها و وسایل آزمایشگاهی برای اندازه گیری، حمل و نقل مواد و اشیاء، تغییر شکل دادن به مواد، حفظ ایمنی و مقاصد مختلف دیگر استفاده می شود.

همانطور که می دانید بشر در آغاز برای اندازه گیری، از اندامهای بدن خود مثل دست، بازو، و پای خود استفاده می کرد. هنوز هم "وجب کردن" در بعضی مواقع به کار می آید اما معلوم است که گذشته از این که استفاده از دست روش دقیقی برای اندازه گیری نیست، برای اندازه گیری اشیاء بسیار کوچک قابل استفاده نیست.

مثلا شاید بتوان طول دو قالیچه را با "قدم" یا با وجب کردن با هم مقایسه کرد و فهمید که کدامیک از آنها بزرگ تر از دیگری است اما برای مقایسۀ قطر دو کتاب مجبوریم از ابزاری به نام خط کش استفاده کنیم. اما اگر قرار باشد قطر دو سکه را اندازه گیری کنیم و با هم مقایسه کنیم مجبوریم از ابزارهای دقیقی مثل "کولیس" یا "ریزسنج استفاده کنیم.

برای مقایسۀ حجم دو مایع هیچکدام از این وسایل به کار نمی آیند و باید از ظرفهای شیشه ای مدرج مثل استوانۀ مدرج استفاده کرد.

وسایل آزمایشگاهی شیمی

از استوانۀ مدرج در آزمایشگاه شیمی استفادۀ فراوان می شود. استوانّ مدرج در اندازه ها و جنسهای متنوع موجود است و کاربرد آن بیشتر برای اندازه گیری و جا به جا کردن مایعات و مخلول های شیمیایی است.

وسایل آزمایشگاهی شیمی

برخی از ابزارها حسهای ما را قوی تر می کنند مثل ذره بین و میکروسکوپ و تلسکوپ که در واقع قدرت بینایی ما را قوی تر می کند، یا فرکانس متر یا دیاپازون که قدرت و دقت شنوایی مارا افزایش می دهند.

برخی ابزارها قدرت و دقت ما را در شکل دهی یا حمل و نقل اشیاء زیاد می کنند. برداشتن یک سنگ یا حمل یک تکه غذا برای بشر اولیه یا شکستن پوستۀ یک دانۀ گیاهی کار دشواری نبوده است و این کارها را با انگشتان و دیگر اندامهای خود مثلاً ناخن یا دندانهای خود انجام می داده است. اما مسلماً بریدن یک مفتول فلزی یا نگهداری و حمل و نقل یک مایع شیمیایی داغ یا سمی بدون استفاده از وسایل ممکن نیست و استفاده نکردن از این وسایل می تواند خطرناک هم باشد.

وسایل آزمایشگاهی شیمی

از برخی از وسایل صرفاً به منظور ایمنی از خطرات موجود در آزمایشگاه و کارگاه استفاده می شود.

در واقع بشر با ساختن ابزارها و از جمله وسایل آزمایشگاهی به آرزویهای خود را در داشتن چشمها و گوشهایی قوی تر و انگشتان ظریفتر و ناخنها و دندانهایی محکم تر، رسیده است.

در قسمت بعد با رایج ترین وسایلی که در فعالیت های علمی شیمی مورد استفاده قرار می گیرد آشنا می شوید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: احمد آشتیانی

تنظیم: نسرین صادقی