تبیان، دستیار زندگی
ان آسیا " برنامه کامل رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در گروهC که با حضور تیم های الهلال، السد، استقلال و العین برگزارخواهد شد، به شرح زیرمی باشد: "گروه سوم در العین امارات" یکشنبه 18 اسفند ماه  81:...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

" برنامه رقابتهای گروه D و C لیگ فوتبال قهرمانان آسیا "

برنامه کامل رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در گروهC که با حضور تیم های الهلال، السد، استقلال و العین برگزارخواهد شد، به شرح زیرمی باشد:


"گروه سوم در العین امارات"

یکشنبه 18 اسفند ماه 81: السد- استقلال، ساعت 17:05 ؛ العین – الهلال، ساعت 19:35

چهارشنبه 21 اسفند ماه 81: العین- السد، ساعت 17:05 ؛ استقلال – الهلال، ساعت 19:35

شنبه 24 اسفند ماه 81: الهلال – السد، ساعت 17:05 ؛ استقلال – العین، ساعت 19:35

برنامه کامل رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در گروهDکه با حضور تیم های پیروزی ، الطلبه ، نیسا و پاختاکور

برگزار خواهد شد ، به شرح زیر می باشد:


"گروه چهارم در تاشکند ازبکستان"

یکشنبه 18 اسفند ماه 81: نیسا- پاختاکور ساعت ؛ 12 پیروزی – الطلبه ساعت  16

سه شنبه 20 اسفند ماه 81: الطلبه – نیسا ساعت ؛ 12 پاختاکور- پیروزی ساعت 16

پنجشنبه 22 اسفند ماه81: پیروزی - نیسا ساعت ؛ 12 پاختاکور- الطلبه ساعت 16