سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ارائه لیستی از منابع زبان‌شناسی برای علاقمندان این حوزه.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماخذ شناسی زبان شناسی


 ارائه لیستی از منابع زبان‌شناسی برای علاقمندان این حوزه.


ماخذ شناسی زبان شناسی

این دسته بندی فقط شامل کتاب‌هایی است که در حوزه زبان‌شناسی به نگارش درآمده است و بدون شک فقط به کتاب‌های نام‌برده شده محدود نیست. هدف از این کار، ارائه لیستی از منابع برای علاقمندان در این حوزه است.

1-البرزی، پرویز، 1386، مبانی زبان‌شناسی متن، تهران : امیرکبیر.

2-البرزی ورکی، پرویز، 1388، زبان‌شناسی جمله : نگاهی جامع به مسایل زبان، تهران : پایزه.

3-اچسون، جین، 1370، زبان‌شناسی همگانی، ترجمه حسین وثوقی، تهران : علوی.

4-اچسون، جین، 1372، زبان و ذهن : روان - زبان‌شناسی، ترجمه محمد فائض، تهران : نگاه.

5-اچسون، جین، 1371، مبانی زبان‌شناسی، ترجمه محمد فائض، تهران : نگاه.

6-احمد سلطانی، منیره، 1378، دستور زبان گشتاری (برمبنای زبانشناسی و معنا شناسی)، تهران : آتیه.

7-اخوان زنجانی، جلیل، 1369، پژوهش واژه های سریانی در زبان فارسی، (بی‌ام) :(بی ن).

8-ارانسکی، یوسفم، 1386، زبان‌های ایرانی، ترجمه دکتر علی اشرف صادقی، تهران : سخن.

9-ارلاتو، آنتونی، 1373، درآمدی بر زبان‌شناسی تاریخی، ترجمه یحیی مدرسی، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

10-ازارویکس، براون، فرانسس، مارجوری، 1374، چگونه زبان جدید بیاموزیم، ترجمه حمید رضا نجفی، تهران : مجمع علمی.

و فرهنگی مجد، تهران : مصباح.

11-السامرائی، ابراهیم، 1367، زبان‌شناسی تطبیقی، ترجمه سید حسین سیدی، مشهد : دانشگاه فردوسی مشهد.

12-استایز، مایکل، 1382، زبان‌شناسی تربیتی، ترجمه زهرا زندی مقدم، تهران : مدرسه.

13-استالین، یوسیف، 1331، درباره مارکسیسم در زبان‌شناسی، تهران : هنر پیشرو.

14-اسمت، نیل، 1367، زبان‌شناسی نوین : نتایج انقلاب چامسکی، ترجمه ابوالقاسم سهیلی، تهران : آگاه.

15-اشوری، داریوش، 1387، زبان باز : پژوهشی درباره زبان و مدرنت، تهران : مرکز.

16-اقاگل زاده، فردوس، 1385، تحلیل گفتمان انتقادی :تکوین تحلیل گفتمان در زبان‌شناسی، تهران :علمی و فرهنگی تهران : دانشگاه تربیت مدرس.

17-الحسینی، محمد علی، 1386، زبان‌شناسی توحیدی : نظریه و تطبیق، مشهد : دانشگاه فردوسی مشهد.

18-امیر ارجمند، سعید، 1382، پژوهش در جوامع فارسی زبان، تهران : کویر.

19-اوگریدی، ویلیام دیلیین، 1380، درآمدی بر زبان‌شناسی معاصر، ترجمه علی درزی، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

20- اهری، زهرا، 1380، مکتب اصفهان در شهرسازی:زبان‌شناسی عناصر و فضاهای شهری، واژگان و قواعد دستوری، تهران : دانشگاه هنر.

21-باطنی، محمدرضا، 1371، پیرامون زبان و زبان‌شناسی : (مجموعه مقالات)، تهران : فرهنگ معاصر.

22-باطنی، محمد رضا، 1380، زبان و تفکر، تهران : آبانگاه.

23-باطنی، محمد رضا، 1349، زبان و تفکر (مجموعه مقالات زبان‌شناسی)، تهران : زمان.

24-باطنی، محمد رضا، 1354، مسائل زبان‌شناسی نوین (ده مقاله)، تهران : آگاه.

25-باطنی، محمد رضا، 1387، مسائل زبان‌شناسی نوین (مجموعه مقالات)، تهران : آگه.

26-باطنی، محمد رضا، 1381، زبان و جامعه شناسی (مجموعه مقالات)، ترجمه‌ام. خوشنام، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : سازمان چاپ و انتشارات.

27- باقری، مهری، 1384، مقدمات زبان‌شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی)، تهران : دانشگاه پیام نور.

28-باقری، مهری، 1375، مقدمات زبان‌شناسی، تهران : قطره.

29-بقیی راوری، ناصر، 1357، درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی، تبریز: دانشگاه آذرا بادگان.

30-بی من، ویلیام، 1388، زبان، منزلت و قدرت در ایران، ترجمه رضا مقدم کیا، تهران : نی.

31-بی یرویش، مانفرد، (بی تا)، زبان‌شناسی جدید، ترجمه محمدرضا باطنی، تهران : آگاه.

32-پاک نهاد جبروتی، مریم،1381، فرادستی و فرودستی در زبان، تهران: گام نو.

33-پور ممتاز، علی رضا، 1387، پژوهش نامه زبان فارسی و فناوری اطلاعات، تهران : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ادبیات.

34-پیز، آلن، 1382، چگونه با زبان بدن حرف می‌زنیم، تهران : فصل سبز.

35-تاد، لورتو، 1375، مدخلی بر زبان‌شناسی، ترجمه سها حشمتی و شهناز دشتی، تهران : مرکز ترجمه و نشر کتاب.

36-تابش، بهروز،1383، زبان‌شناسی و کارنامه زبان پارسی، تهران : نوآوران علم.

37-تاوادیا، ج،1348، زبان و ادبیات پهلوی (فارسی میانه)، ترجمه س نجم آبادی، تهران : دانشگاه تهران.

38-ترسک، رابرت لارنس، 1380، مقدمات زبان‌شناسی، ترجمه فریار اخلاقی، تهران :نی.

39-ترادگیل، پیتر،1376، زبان‌شناسی اجتماعی : درآمدی بر زبان و جامعه، ترجمه محمد طباطبایی، تهران : آگاه.

40-جلینی، رحمان، 1373، کاربرد کامپیوتر در زبان‌شناسی، مشهد : جاودان خرد.

41-جیمن، سیویان، 1384، از فلسفه به زبان‌شناسی، ترجمه حسین صافی، تهران : گام نو.

42-چومسکی، نوایم، 1377، زبان‌شناسی دکارتی، فصلی از تاریخ تفکر عقل‌گرا، ترجمه احمد طاهریان، تهران : هرمس.

43-حسینی، محمد ضیاء، 1366، درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی : ویژه کلاس‌های زبان‌شناسی همگانی و ساخت زبان فارسی، تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

44-حجازی، محمود فهمی، 1379، زبان‌شناسی عربی: درآمدی تاریخی – تطبیقی در پرتو فرهنگ و زبان‌های سامی، ترجمه حسین سیدی، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

45-حسینی، باباشیخ، 1383، هامشی بردانش زبان‌شناسی، سنندج : ژیار.

46-حیاتی، محمد،1373، واژه نامه زبان‌شناسی : فارسی- فرانسه – انگلیسی، تهران : آوای نور.

47-خانلری، پرویز،1343، زبان‌شناسی و زبان فارسی، (بی. م) : امیرکبیر.

48-خوشحالی، بهزاد،1379، زبان‌شناسی کرد و تاریخ کردستان، همدان : فن آوران.

49-خوش باطن، حسین،1385، مطالعه ساختار زبان ترکی از دیدگاه رده شناسی، تبریز : سهیل.

50-درخشان مقدم، پریسا، 1382، درآمدی بر زبان‌شناسی آلمانی، تهران : مادر.

51-دبیر مقدم، محمد، 1384، پژوهش‌های زبان‌شناختی فارسی، مجموعه مقالات، تهران : مرکز دانشگاهی.

52-دبیر مقدم، محمد، 1378، زبان‌شناسی نظری : پیدایش و تکوین دستور زایشی، تهران، سخن.

53-دالمایر، فرد،1387، زبان و سیاست، ترجمه عباس منوچهری و دیگران، تهران : پژوهشکده و مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

54-ذوالفقاری، حسن، 1378، زبان و ادبیات فارسی عمومی :برگزیده متون ادبی پانزده فصل، شیوه نگارش فارسی، مباحث دستور و زبان‌شناسی، تهران : نشر چشمه.

55-روبینز، رابرت هنری، 1370، تاریخ مختصر زبان‌شناسی، ترجمه علی محمد حق شناس، تهران : مرکز.

56-رضایی، لیلا، 1387، زبان‌شناسی و رادیو، تهران : طرح آینده.

57-زرشناس، زهره، 1382، زبان و ادبیات ایران باستان، تهران : دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

58-زکریا، میشال، 1387، زبان‌شناسی زایشی– گشتاری و دستور زبان عربی (جمله ساده)، تهران : دانشگاه تهران.

59-زندی، بهمن، 1383، اصول و مبانی برنامه ریزی درسی آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی و آموزش زبان فارسی، تهران : دانشگاه پیام نور.

60-زمردیان، رضا، 1368، زبان‌شناسی عملی، بررسی گویش قائن، مشهد : آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی.

61-زمردیان، رضا، 1388، زبان‌شناسی چیست : سی و سه مقاله در زبان‌شناسی، تهران : ری را.

62-ژانتون، پی یر، 1376، زبان جهانی :تاریخچه و زبان‌شناسی تطبیقی اسپرانتو، ترجمه محمد جواد کمالی، تهران : عطائی.

63-ژیرار، دنی، 1365، زبان‌شناسی کاربردی و علم آموزش زبان، ترجمه گیتی دیهیم، تهران : مرکز نشر دانشگاهی.

64-ژیرار، دنی، 1366، زبان‌شناسی کار بسته و علم زبان آموزی، (بی‌ام) : واحد فوق برنامه بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی مرکز.

65-ساغروانیان، جلیل، 1369، فرهنگ اصطلاحات زبان‌شناسی : موضوعی – توصیفی، مشهد : نما.

66-سامرائی، ابراهیم، 1376، زبان‌شناسی تطبیقی، سبزوار : دانشگاه تربیت معلم.

67-سامارین، ویلیام ج، (بی‌ات)، زبان‌شناسی عملی، راهنمای بررسی گویش‌ها، ترجمه لطیف عطاری، تهران : ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی.

68-سرو، حسن، 1373، واژه نامه زبان‌شناسی و زمینه های وابسته : آلمانی – فارسی، تهران : نگارو.

69-سورن، پیتر، 1388، مکاتب زبان‌شناسی نوین در غرب :(بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب)، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

70-سورن، پیتر، 1387، تاریخ زبان‌شناسی (بخشی از کتاب زبان‌شناسی در غرب)، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

71-سوسور، فردینان دو، 1378، دوره زبان‌شناسی عمومی، ترجمه کورش صفوی، تهران : هرمس.

72-سوسور، فردینان،1383، نشانه شناسی کاربردی: مجموعه نشانه شناسی و زبان‌شناسی، تهران : علم.

73-سوسور، فردینان دو، 1378، درس‌های زبان‌شناسی همگانی، تهران : فرزان روز.

74-شریعت زاده، ناهید، 1374، واژه نامه زبان‌شناسی، (بی‌ام) :سهیل.

75-شجاع رضوی، سعیده، 1377، زبان‌شناسی و سبک شناسی در ادبیات و ادبیات عامه، مشهد : اردشیر.

76-صفایی، فرشاد، 1381، هزار مسئله نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، تهران : نوپردازان.

77-صفوی، کورش، 1360، درآمدی بر زبان‌شناسی، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

78-صفوی، کورش، 1361، واژه نامه زبان‌شناسی، فارسی- انگلیسی، تهران : مجرد.

79-صفوی، کورش، 1377، زبان‌شناسی و ادبیات (تاریخچه چند اصطلاح)، تهران : هرمس.

80-صفوی، کورش، 1380، منطق در زبان شناسی، تهران : حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

81-صفوی، کوروش، 1380، گفتارهایی در زبان‌شناسی، تهران : هرمس.

82-صفوی، کورش، 1386، آشنایی با تاریخ زبان‌شناسی، تهران :پژواک کیوان.

83-صفوی، کورش، 1373، از زبان‌شناسی به ادبیات، تهران : نشر چشمه.

84-ضرغامیان، مهدی، 1377، هانیه در دنیای زبان‌شناسی، تهران : نی.

85-ضمیران، محمد، 1382، درآمدی بر نشانه شناسی هنر، تهران : قصه.

86-عاصی، مصطفی، 1375، واژگان گزیده زبان‌شناسی، تهران : شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی.

87-عبدالتزاب، رمضان، 1367، مباحثی در فقه اللغه و زبان‌شناسی عربی، تهران : آستان قدس رضوی : معاونت فرهنگی.

88-عظیما، علی اکبر، 1342، زبان‌شناسی عمومی، اصفهان : شهریار.

89-علی پور، مصطفی، 1371، ساختار زبان شعر امروز (پژوهشی در واژگان و ساخت زبان شعر معاصر)، تهران : فردوس.

90-غلامعلی زاده، خسرو، 1375، زبان‌شناسی (درآمدی بر زبان و ارتباط)، کرمانشاه :دانشگاه رازی کرمانشاه : طاق بستان.

91-فالک، جولیا س، 1380، زبان‌شناسی و زبان : بررسی مفاهیم اساسی و کاربردها، تهران : رهنما.

92-فالک، جولیا س،1371، زبان‌شناسی و زبان : بررسی مفاهیم بنیادی زبان‌شناسی، تهران : استان قدس رضوی.

93-فرهادی، حسین،1381، اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی، تهران : رهنما.

94-فرامکین، ویکتوریا، 1376، درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی، ترجمه علی بهرامی، تهران : رهنما.

95-فرامکین، ویکتوریا، 1387، درآمدی بر زبان و زبان‌شناسی، ترجمه علی بهرامی، تهران : رهنما.

96-فرشیدورد، خسرو، 1382، دستور مفصل امروز: بر پایه زبان‌شناسی جدید، تهران : سخن.

97-فروتن، فریبرز، 1387، دستور زبان بختیاری، اهواز : کردگار.

98-قانعی فرد، عرفان، 1384، نخستین درس‌های فرهنگ نگاری (زبان‌شناسی کاربردی)، تهران : بهنود.

99-کالوه، لوئی ژان، 1379، درآمدی بر زبان‌شناسی اجتماعی، محمد جعفر پوینده، تهران : نقش جهان.

100-کالر، جانایتان،1376، فردینان دوسوسور، ترجمه کورش صفوی، تهران : هرمس.

101-کت فورد، جان کانیسون،1375، یک نظریه ترجمه از دیدگاه زبان‌شناسی: رساله ای در زبان‌شناسی کاربردی، تهران :نی.

102- کپس، جئورگی، 1380، زبان تصویر، ترجمه فیروزه هاجر، تهران : سروش.

103-کوک، یویان جیمز، چامسکی، نوایم،1387، دستور زبان جهانی چامسکی، ترجمه ابراهیم چگینی، تهران : رهنما.

104-کوندراتف، الکساندرمیخائیلوویچ،1363، زبان و زبان‌شناسی، ترجمه علی صلح‌جو، تهران : ایران یاد.

105-گاتری، ویلیام کی‌ات چمبرز، 1378، افلاطون : زبان‌شناسی. محاورات انتقادی، (بی‌ام) : فکر روز.

106-لادو، رابرت، 1367، زبان‌شناسی در میان فرهنگ‌ها :زبان‌شناسی کاربردی جهت استفاده آموزگاران زبان، تهران :دانشگاه تربیت معلم : انتشارات جهاد دانشگاهی.

107-مارتینه، آندره، 1380، اصول و روش‌های زبان‌شناسی نقش گرا، ترجمه هرمز میلانیان، تهران : هرمس.

108-مارتینه، آندره،1378، اصول زبان‌شناسی عمومی، ترجمه علاالدین گوشه گیر، اهواز: دانشگاه شهید چمران.

109-مدرسی، فاطمه، 1386، از واج تا جمله:فرهنگ زبان‌شناسی-دستوری، تهران:چاپار.

110-مشکوء الدینی، مهدی، 1373، سیر زبان‌شناسی، مشهد : دانشگاه فردوسی.

111-مشیری، مهشید، 1373، ده مقاله درباره زبان، فرهنگ، ترجمه، تهران : البرز.

112-مهاجر، مهران، 1376، به سوی زبان‌شناسی شعر، ره یافتی نقش گرا، تهران : مرکز.

113-منگنو، دومینیک،1378، الفبای زبان‌شناسی، ترجمه محمد تقی غیاثی، تهران : جامی.

114-نرسیسیانس، امیلیا، 1382، مباحثی در دوزبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی، تهران : پژوهشکده مردم شناسی.

115-نجفی، ابوالحسن، 1371، مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، تهران : نیلوفر.

116-نیومایر، فردریک، 1378، جنبه های سیاسی زبان‌شناسی، ترجمه اسماعیل فقیه، تهران: نی.

117-نیلی پور، رضا، 1380، زبان‌شناسی و آسیب شناسی زبان، تهران : هرمس.

118-وال ورک، چان فارادی، 1356، زبان و زبان‌شناسی، مقدمه ای بر مطالعه زبان، ترجمه حمید سرهنگیان، تبریز : دانشگاه اذرآبادگان.

119-وزین پور، نادر، 1348، ساختمان فعل در زبان ترکی از دیدگاه زبان‌شناسی، تهران :(بی ن).

120-واترمن، جانتی، 1347، سیری در زبان‌شناسی، ترجمه فریدون به دره ای، (بی‌ام) : شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.

121-وثوقی، محمد باقر، 1369، لارشهری به رنگ خاک، پژوهشی در زبان‌شناسی و تاریخ لرستان، تهران : نشر کلمه لار : انجمن لارشناسی.

122-هادسن، گروور،1382، مباحث ضروری و بنیادین زبان‌شناسی مقدماتی (ضروریات زبان‌شناسی مقدماتی)، ترجمه علی بهرامی، تهران: رهنما.

123-هال، رابرت اندرسن، (بی تا)، زبان و زبان‌شناسی، ترجمه محمد رضا باطنی، تهران : شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.

124-هومند، نصرا...، 1369، پژوهشی در زبان تبری، مازندرانی، همراه با علائم زبان‌شناسی و اشعاری از رضاخراتی، آمل : کتاب سر ای طالب آملی.

125-همایون، همادوست، 1371، واژه نامه زبان‌شناسی و علوم وابسته، تهران : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

126-همایون پور، هرمز و دیگران، 1382، فرهنگ، زبان، ترجمه، تهران : سازمان چاپ و انتشارات.

127-یارمحمدی، لطف ا ...، 1374، پانزده مقاله در زبان‌شناسی مقابله ای و ساخت زبان فارسی:دستور، متن و گفتمان، تهران : رهنما.

128-یول، جورج، 1370، بررسی زبان : مبحثی در زبان‌شناسی همگانی، (بی. م) : مرکز.

129-...،1383، اوستای کهن، سروده های زرتشت: گات‌ها : برگردان هفت هات نخستین همراه با متن اوستایی و گزارش‌های زبان‌شناسی، مترجم آبتین ساسان فر، تهران : بهجت.

130-....،1373، مجموعه مقالات دومین کنفرانس زبان‌شناسی نظری و کاربردی، تهران : دانشگاه علامه طباطبایی.

131-...،1384، گرایش‌های نوین در زبان‌شناسی و آموزش زبان، تهران : دانشگاه تربیت مدرس تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.

بخش کتاب و کتاب‌خوانی تبیان


منبع:انسان‌شناسی و فرهنگ- خدیجه کماللو

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین