تبیان، دستیار زندگی
حسادت، نوعى خشم درونى است كه مرتبه هایى از آن در همه افراد وجود دارد ولى ممكن است در بعضى كمتر و در برخى بیشتر دیده شود؛ اما آنچه در ادبیات قدیم ایرانیان یافت مى شود این است كه دختران حسودتر از پسران دانسته شده اند. در روان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حسادت زنان ، مكانیزم دفاعى


حسادت، نوعى خشم درونى است كه مرتبه هایى از آن در همه افراد وجود دارد ولى ممكن است در بعضى كمتر و در برخى بیشتر دیده شود؛ اما آنچه در ادبیات قدیم ایرانیان یافت مى شود این است كه دختران حسودتر از پسران دانسته شده اند. در روان شناسى امروز این مطلب ثابت شده است كه دختران در روابط بین فردى و در رابطه با جنس مخالف، حساس تر، خود محورتر و حسودتر از پسران اند، حسادت آنان در برخى موارد به حدى است كه گاه به انتقام گرفتن از طرف مقابل نیز مى انجامد. حسادت و همچشمى جهالتى است كه با سعادت و خوشبختى فاصله بسیار دارد. حسادت شكل ها و ظواهر مبدل بسیارى دارد؛

حسادت مى تواند خود را در رقابتى پایدار یا در كناره گیرى از همه رقابت ها آشكار سازد؛ حسادت در شهرت طلبى یا در فروتنى در بخشش، بى پروایى و یا در طمع ظالمانه نیز خود را ابراز مى كند و ثمرات تلخ همچشمى هاى دوران كودكى در سال هاى بعد ما را احاطه مى كنند. همچشمى هاى دوران كودكى اگر جدى گرفته نشود به طور دائمى بر فرد اثر می گذارد و صفات شخصیتى او را غیرطبیعى مى سازد و بایستى افزود گاه اختلالات سنى و جنسى بین فرزندان یك خانواده باعث حسادت مى شود.

بهروز هدایتی پور كارشناس روان شناسى تربیتی مى گوید : حالات انسان چهار بخش دارد 1- حسادت 2- غبطه خوردن 3- بخل ورزى 4- ایثار

وی در ادامه مى گوید: متأسفانه افراد فرق حسادت و غبطه را نمى دانند اگر زنى خواهرش چیزى بخرد و او نیز مثل او بخرد این غبطه است نه حسادت؛ فردى كه بخل ورزى مى كند مى گوید خدایا به من بده ولى به دیگرى نده، چرا كه دوست دارد فقط خود مالك آن باشد. حسادت در خانم ها یك مكانیزم دفاعى است كه بعضاً باعث نابودى فرد مى شود. «محمدیان» كارشناس روان شناسى در مورد حسادت هاى زنانه معتقد است: تفاوت هاى بین زن و مرد و تحول اجتماعى متفاوت در دختران و پسران در دوره هاى مختلف، موجب برخى مسائل در بزرگسالى مى گردد و حسادت ها نیز ریشه در كودكى دارند. وى اظهار می دارد: بین مردان، حسادت بیشتر جنبه رقابت دارد و رقابت آنها در مسائل خارج از مالكیت بیشتر مشاهده مى شود. محمدیان می افزاید: حسادت هاى زنانه از یك سرى رفتارهاى بد آموخته شده نشأت مى گیرد كه گاهى بر عملكرد خانوادگى، تحصیلى و شغلى فرد نیز تأثیر مى گذارد. در بعضى موارد زن ها به مردان نیز به خاطر آزادى هایشان ممكن است حسادت كنند.

زن ها به لحاظ باورهاى جامعه از حساسیت بیشترى برخوردارند و زن حسود اغلب فكر مى كند كه «ندارم» ولى «دیگرى دارد» و خودباورى خود را از دست مى دهد و راه غلط را انتخاب مى كند و آرام آرام دچار بى ارزشى شخصیت مى شود كه حسادت نیز در وجودش بیشتر رخنه مى كند.

جعفر نورى كارشناس ارشد مشاوره نیز می گوید: حسادت در برخى موارد باعث سقوط و گاه صعود مى شود. وى می گوید : زن ها به لحاظ باورهاى جامعه از حساسیت بیشترى برخوردارند و زن حسود اغلب فكر مى كند كه «ندارم» ولى «دیگرى دارد» و خودباورى خود را از دست مى دهد و راه غلط را انتخاب مى كند و آرام آرام دچار بى ارزشى شخصیت مى شود كه حسادت نیز در وجودش بیشتر رخنه مى كند. وى می گوید: باید علت حسادت بررسى شود و زن «خودش» را باور كند كه اگر خود را باور نكند هرگز حسادت او از بین نخواهد رفت.

روزنامه ایران

لینک ها

کتاب های « خانواده » ، « روان شناسی » و « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.