تبیان، دستیار زندگی
در کانون خانواده، همسران نسبت به یکدیگر وظایفی برعهده دارند که از حقوق آنان سرچشمه می گیرد. این وظایف باید به شکل متقابل مورد توجه قرار گیرد تا در سایه ی ایفای نقش همسران، این کانون بنیادین تقویت و تعالی یابد..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همسران برتر

همسران برتر

خانواده، کانونی است که باید برای حفظ حرمت و کرامت انسان و تأمین سلامت جسمانی و روانی و رشد معنوی او استحکام یابد. قوام خانواده به منظور تداوم انسجام جامعه و تأمین محیطی سالم برای زیستن انسانها، ضرورتی انکارناپذیر است.

در کانون خانواده، همسران نسبت به یکدیگر وظایفی برعهده دارند که از حقوق آنان سرچشمه می گیرد. این وظایف باید به شکل متقابل مورد توجه قرار گیرد تا در سایه ی ایفای نقش همسران، این کانون بنیادین تقویت و تعالی یابد.

همسران برتر، رحمت و مودت را تضمین کننده ی «عشق به کانون خانواده» و آسایش و سکینه ی خاطر را ضامن «دوام کانون خانواده» می دانند.

برقراری روابط صمیمانه بین زوجین تنها در پرتو اندیشه و معرفت همسرانی دانا و با تدبیر و به شرط ساختن و پرداختن کانونی مبتنی بر عطوفت و محبت، امکان پذیر خواهد بود.

نویسنده ی کتاب «همسران برتر» ، اندیشه ها و تجارب خویش را که حاصل سالها مطالعه و تحقیق، رایزنی و مشاور و تدریس درباره ی نظام خانواده و روابط مطلوب همسران است به نحوی مناسب به رشته ی تحریر درآورده است. در این مجموعه، مولف به شاخص ها و ملاک های عمده ی همسران برتر توجهی خاص مبذول داشته و با نگرشی روان شناختی، نقش و تأثیر آنان را در استحکام و قوام نظام خانوادگی تحلیل نموده اند.

در شرایطی که خانواده های کشورمان به اطلاعات مناسب و دانش مفید در جهت اعتلا و ارتقای نظام خانواده نیازمند هستند، این اثر می تواند به عنوان مجموعه ای راهگشا و راهنمایی مطلوب محسوب شود.

کتاب" همسران برتر" در هشت فصل تدوین شده است که عنوان فصل اول همسران برتر کانون محبت و آرامشگر یکدیگرند، فصل دوم ، همسران برتر لباس همدیگرند، فصل سوم ، همسران برتر و گیراترین جاذبه ها، فصل چهارم  همسران برتر و اندیشه ی فرزندآوری، فصل پنجم همسران برتر و اندیشه فرزند پروری قبل از تولد، فصل ششم  همسران برتر و آیین فرزند پروری ، فصل هفتم همسران برتر و فرزندان خردسال و نوجوان و در نهایت در فصل هشتم همسران برتر ، وظایف و حقوق متقابل می باشد.

در کتاب حاضر ارتباط صدها کتاب و مقاله، گزارش تحقیقی و چکیده ی سمینارها و کنفرانسهای ارائه شده در زمینه ی مسائل خانواده و روان شناسی همسران در داخل و خارج از کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته شده است .

مشخصات کتاب

همسران برتر

نویسنده : غلامعلی افروز

ناشر: انجمن اولیاء و مربیان

این کتاب را از فروشگاه اینترنتی نیز می توانید تهیه کنید.

 تنظیم : مرکز مشاوره