تبیان، دستیار زندگی
نوع پروژه ای که بیشتر در مدارس معمول است آزمایش است. آزمایش به دانش آموز این امکان را می دهد که مسأله را مطرح کند، آزمایشی را طراحی کند تا آن مسأله را بررسی کند، نتایج خود را ثبت و گزارش دهد و نتیجه گیری های خود را بر پایه ی آن نتایج ارائه دهد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (2)

پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (2)

آزمایش ها

نوع پروژه ای که بیشتر در مدارس معمول است آزمایش است. آزمایش به دانش آموز این امکان را می دهد که مسأله را مطرح کند، آزمایشی را طراحی کند تا آن مسأله را بررسی کند، نتایج خود را ثبت و گزارش دهد و نتیجه گیری های خود را بر پایه ی آن نتایج ارائه دهد. پروژه وقتی کامل خواهد بود که مراحلی را که دانش آموز پیموده است، صحت داده ها، موفقیت ها و شکست هایش را نمایش دهد.

مقطع راهنمایی

• آیا اجسام غیر زنده رشد می کنند؟

• اثر نور روی گیاهان چیست؟

• چه عواملی بر تخریب یک برگ اثر می گذارند؟

• محل قرار گرفتن ریشه چگونه بر رشد گیاه اثر می گذارد؟

• چه عواملی در جوانه زدن گیاه اثر می گذارند؟

• اثر نور رنگی لامپ روی رشد گیاهان چیست؟

• ترکیب خاک محیط شما چیست؟

• چه عواملی روی فرکانس موج اثر می گذارند؟پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (2)

• آیا ریشه گیاهان به سمت پایین رشد می کنند حتی هنگامی که نور را از پایین به سمت آن ها بتابانیم؟

• رابطه بین رطوبت نسبی و تغییرات رطوبت سنج نسبت به تغییرات آب و هوا چیست؟

• اثر منبع نور در تولید سایه چیست؟

• اثر کودهای شیمیایی (مصنوعی و طبیعی) روی رشد گیاهان چیست؟

• عمق دانه ای که در خاک می کاریم چه اثری روی رشد گیاه دارد؟

• اثر آب نمک و سایر مایعات روی رشد گیاهان چیست؟

• چه موادی برای ساختن آشیانه پرندگان مناسبند؟

• آزمایش کردن اسیدها و بازها برای تعیین ph آن ها.

• عواملی که روی قدرت یادگیری اثر می گذارند.

• گرما چگونه روی قند اثر می گذارد؟

• صافی های رنگی چگونه بر رنگ رفتگی اثر می گذارند؟

• اثر تکرار روی زمانهای واکنش حیوانات مختلف.

• روشهای جداکردن نمک از محلول آب نمک.

• رفتار سوسک ها.پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (2)

• فوتوتروپیسم و اثر آن روی گیاهان مختلف.

• اثر غذای بی رویه روی جوندگان صحرایی.

• آیا موسیقی بر قدرت یادگیری اثر می گذارد؟

• چگونه صوت منتشر می شود؟

• چه نوع عایقی گرما را بهتر در خود نگه می دارد؟

• دستگاه گوارش انسان چگونه کار می کند؟

• آزمایشی درباره سلول های گیاهی.

• کره زمین را چگونه اندازه می گیرند؟

• چگونه می توان در خانه آب را تصفیه کرد؟

• انبساط فلزات مختلف.

• آب کاری با مس چگونه انجام می شود؟

• کمبود ویتامین ها چه اثری روی رشد موش ها دارند؟

• واکنش پیش زیان در برابر مواد شیمیایی مختلف چیست؟

• فیلم عکاسی را ظاهر کنید.

• فوتوسنتز در گیاهان پست چیست؟

• از مرغ جوجه کشی کنید (میزان دما، رطوبت نسبی و ...).

• رشد کپک  روی نان های مختلف چگونه است؟

• رشدخمیر ترش.

• چگونه رنگ ها را می بینیم؟

• رشد گیاهان علفی در خاک های مختلف.

• باران اسیدی چگونه بر جوانه زدن دانه اثر می گذارد؟

• موش های صحرایی چگونه راه خود را در لانه های پر پیچ و خم صحرایی پیدا می کنند؟

• واکنش دانه ها در برابر کودهای شیمیایی.

• تأثیر نمک در برابر قند را در رشد گیاهان یا جانوران بررسی کنید.

• خاک های مختلف چه مقدار آب در خود نگه می دارند؟

• آیا عاطفه و مهر روی رشد جانورانی مانند موش اثر می گذارد؟

• اثر نور فرابنفش در جوانه زدن دانه ها چیست؟پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (2)

• اثر جهت نور روی رشد گیاهان چیست؟

• الکتریسیته چگونه روی رشد گیاهان اثر می گذارد؟

• اثر دود سیگار روی چند حشره انتخابی چیست؟

• اثر آسپرین روی رشد چند گیاه انتخابی چیست؟

• اثر دود اتومبیل روی رشد گیاهان مختلف چیست؟

• روش هایی که می توان رشد گیاهان را کند کرد، کدامند؟

• اثر رنگ های مختلف روی عادت خوردن جوجه ها چیست؟

• اثر خمیر دندان روی رشد باکتری چیست؟

• اثر سر و صدا روی رشد گیاهان چیست؟

• رشد باکتری در داروهای ضد عفونی کننده تجاری.

به طور کلی، دانش آموزان می توانند از بین این موضوع ها برای پروژه خود موضوعی را انتخاب کنند. نباید دانش آموزان احساس کنند که باید منحصراً از این فهرست موضوعی را انتخاب کنند بلکه آن ها را تشویق کنید که موضوع های دیگری را خارج از این فهرست تهیه کنند. دنیای علوم گستره عظیمی برای تحقیق دارد: باید دانش آموزان برای کشف در هر گوشه از این گستره احساس امنیت کنند و علاقه ی شان راهنما باشد.

پیشنهاداتی برای پروژه های آزمایشگاهی (1)  مقطع دبستان

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: سارا قیصری

تنظیم: نسرین صادقی