تبیان، دستیار زندگی
در قسمت قبل با شکل های دایره، کره، استوانه، مربع و مستطیل، مکعب و مکعب مستطیل، مثلث و با چند شکل حجم دار آشنا شدید و اینکه شکل ها در کل به چه صورتی هستند. در این قسمت می خواهیم به شکل های بیشتری بپردازیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آزمایش شکلها

آزمایش شکلها

در قسمت قبل با شکل های دایره، کره، استوانه، مربع و مستطیل، مکعب و مکعب مستطیل، مثلث و با چند شکل حجم دار آشنا شدید و اینکه شکل ها در کل به چه صورتی هستند. در این قسمت می خواهیم به شکل های بیشتری بپردازیم.

شکلهای منتظم

وقتی ضلع ها و گوشه های یک شکل با هم مساوی باشند، به آن شکل منتظم می گویند. خانه های کندوی زنبورها شش ضلعی هستند. این شش ضلعی ها منتظم هستند یا نه؟

اگر به یک چتر باز نگاه کنید، می بینید که شکل منتظم دارد. پنج ضلعی که تمام اضلاعش با یکدیگر مساوی است، یک شکل منتظم محسوب می شود.

مجموعه ای از شکل های تخت و حجم دار

مجموعه ای از شکلهای تخت و حجم دار جمع کنید.دنبال چیزهای کوچک و بزرگ بگردید. با استفاده از خط کش می توانید شکل آنها را بکشید.

شکل های نامنتظم

بعضی از شکلها نام مشخص ندارند.به این نوع شکل ها نامنتظم می گویند. ابرها شکل های مختلف و متفاوتی دارند. شیپور، لوله ی درازی است که یک سر آن گشاد است. شکل مخصوص آن باعث می شود تا صدای بلندی داشته باشد.

کلید برای چرخیدن در سوراخ کلید، باید شکل مخصوصی داشته باشد. برای همین کلید یک شکل نا منتظم است.

شکل نامنتظم بسازید

با خمیر مجسمه سازی، یک شکل نامنتظم بسازید. آن را گوشه ای بگذارید تا خشک و سخت شود. حالا رنگش بزنید و برایش یک اسم انتخاب کنید.

آزمایش شکلها

مسابقه ی شکل

با دوستت مسابقه بده. کدامتان زودتر می توانید شکلهای منتظمی را که در خانه، خیابان یا مدرسه می بینید، تشخیص دهید. نام آنها را بنویسید و با هم مقایسه کنید.

ترجمه:مهدیه زمردکار

بخش کودک و نوجوان تبیان


مطالب مرتبط:

قوی سفید

نقاشی با کف دست

اطرافتان چه شکلی هستند؟

خانه ای برای خود بکشید

نقاشی از یک منظره

سوسمار ترسناک

این شکل هارو می شناسید؟

قورباغه درختی

شکل ها چه شکلی هستند ؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.