تبیان، دستیار زندگی
سلام شما در این مطلب با جمله هایی مواجه خواهید شد که معجزه گرند. این جلمه های عجیب را حتما بخوانید و نظر خود را بگویید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جمله های عجیب

دستور زبان فارسی (جمله و اقسام آن)

تا به حال به این جملات فکر کرده‌اید؟

پر معنی ترین کلمه است...آن را بکار ببند  " ما"

عمیق‌ترین کلمه است... به آن ارج بنه "عشق"

بی رحم‌ترین کلمه است...از بین ببرش " تنفر"

سرکش ترین کلمه است...با آن بازی نکن " هوس"

خود خواهانه ترین کلمه است...از آن حذر کن "من"

ناپایدارترین کلمه است...ان را فرو ببر "خشم"

بازدارنده ترین کلمه است...با آن مقابله کن "ترس"

با نشاط‌ترین کلمه است... به آن بپرداز "کار"

پوچ‌ترین کلمه است... آن را بکش "طمع"

سازنده‌ترین کلمه است... برای داشتنش دعا کن "صبر"

روشن‌ترین کلمه است... به آن امیدوار باش "امید"

ضعیف‌ترین کلمه است... آن را نخور "حسرت"

تواناترین کلمه است... آن را فراگیر "دانش"

محکم‌ترین کلمه است...آن را داشته باش "پشتکار"

سمی‌ترین کلمه است... بشکنش "غرور"

سست‌ترین کلمه است... به امید آن نباش "شانس"

شایع‌ترین کلمه است... دنبالش نرو "شهرت"

لطیف‌ترین کلمه است...آن را حفظ کن "لبخند"

حسرت انگیز ترین کلمه است... از آن فاصله بگیر "حسادت"

است... آن را ایجاد کن ضروری‌ترین کلمه "تفاهم"

سالم‌ترین کلمه است... به آن اهمیت بده "سلامتی"

اصلی ترین کلمه است... به آن اعتماد کن  "اطمینان"

بی احساس ترین کلمه است... مراقب آن باش "بی تفاوتی"

دوستانه‌ترین کلمه است... از آن سوءاستفاده نکن "رفاقت"

زیباترین کلمه است... با آن رو راست باش "راستی"

زشت‌ترین کلمه است... از آن دوری کن"دو رویی"

ویرانگرترین کلمه است... دوست داری با تو چنین کنند؟ " تمسخر"

موقرترین کلمه است... برایش ارزش قائل شو  "احترام"

آرام‌ترین کلمه است... به آن برس "آرامش"

عاقلانه‌ترین کلمه است... حواست را جمع کن "احتیاط"

دست و پا گیرترین کلمه است... اجازه نده مانع پیشرفتت بشود "محدودیت"

سخت‌ترین کلمه است... وجود ندارد "غیر ممکن"

مخرب‌ترین کلمه است... مواظب پل‌های پشت سرت باش "شتاب‌زدگی"

تاریک‌ترین کلمه است...آن را با نور علم روشن کن "نادانی"

کشنده‌ترین کلمه است...آن را نادیده بگیر"اضطراب"

صبورترین کلمه است... منتظرش باش "انتظار"

بی ارزش‌ترین کلمه است... بگذار و بگذر "انتقام"

ارزشمندترین کلمه است... سعی خود را بکن "بخشش"

قشنگ‌ترین کلمه است... راز زیبائی در آن نهفته است "خوشروئی"

تمیزترین کلمه است... اصلا سخت نیست "پاکیزگی"

رساترین کلمه است... سر عهدت بمان "وفاداری"

تنهاترین کلمه است...بدان که همیشه جمع بهتر از فرد بوده "گوشه گیری"

محرک‌ترین کلمه است... زندگی بدون هدف روی آب است "هدفمندی"

و هدفمندترین کلمه است... پس پیش به سوی آن "موفقیت"


باشگاه کاربران تبیان