تبیان، دستیار زندگی
در این مقاله علامت کسر با توجه به علامت عدد های صورت و مخرج آنها تشخیص داده می شود...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : خسرو داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کسرهای علامت دار

کسرهای علامت دار

موضوع:

عددهای گویا

هدف:

تشخیص علامت کسر با در نظر گرفتن صورت یا مخرج علامت دار

شرح فعالیت:

در شکل، دو بردار به رنگ سبز دیده می شود. همچنین تعدادی بردار به رنگ سیاه در شکل وجود دارد. با حرکت دادن لغزنده اندازه ی بردارهای سیاه رنگ تغییر می کند.

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

اندازه ی بردارهای سبز چقدر است؟

لغزنده را حرکت دهید و هر بار طول بردارهای سیاه سمت راست را با یک عدد کسری علامت دار و طول بردار های سمت چپ را با یک عدد کسری علامت دار بیان کنید.

با توجه به اینکه بردارهای سیاه، حاصل تقسیم بردارهای سبز هستند، اندازه ی این بردارها را به شکل دیگری بیان نمایید.

تمرین:

کسرهای علامت دار

راهنمایی


گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محمد طاهری

تنظیم: یگانه داودی