سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
وقتی درمورد دو چیز صحبت می کنیم، می توانیم آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم. از صفات مقایسه ای برای بیان تفاوتهای دو چیز استفاده می کنیم.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درجه صفات در زیان انگلیسی

درجه صفات در زیان انگلیسی

اهداف درس(Objectives):

  •  آشنایی با صفات برابر
  •  آشنایی با صفات برتریا تفضیلی
  •  آشنایی با صفات برترین یا عالی

 

صفات از نظر مقایسه دارای سه درجه مقایسه هستند . به شرح زیر :

1- درجه مطلق یا برابر :

دو اسم را مقایسه می كنند و آن ها را برابر می شناسند مثلاً :

Ali is as tall as Ahmad.

علی هم قد احمد است.

ساختمان این درجه از مقایسه بدین شرح است :

as+صفت +as

not as+ +صفت as / not so+ صفت+ as

Ali is as tall as Ahmad.

Ali is not as tall as Ahmad.

Ali is not so tall as Ahmad

 

2- صفات مقایسه‌ای یا برتر یا تفضیلی( Comparative Adjectives):

 وقتی درمورد دو چیز صحبت می کنیم، می توانیم آن ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. از صفات مقایسه ای برای بیان تفاوت های دو چیز استفاده می کنیم.

نکته : تنها برای مقایسه دو چیز می توان از صفات مقایسه ای استفاده کرد نه بیشتر.

کلماتی مانند :  خوب ،‌بد ،‌ زشت ، بلند عموماً برای توضیح اسم و درنقش صفت ظاهر می شوند . گاهی از صفات برای مقایسه دو شی ، دو فرد و ... استفاده می کنیم . به عنوان مثال داریم :

Fast / Slow

درجه صفات در زیان انگلیسی

A car is  faster than a bicycle.

A bicycle is  slower than a car.

 

 در تمام جملات برای  مقایسه از   کلمه " از " و  پسوند " تر " استفاده شده است . در زبان انگلیسی برای تبدیل صفت به صقت برتر قوانین زیر را داریم :

 1-     برای صفت های یک سیلابی و دو سیلابی :  به آخر صقت " er"  اضافه می کنیم :

 

Tall (یلند)-------------  taller (بلندتر).                             Fast(تند)------- faster(تندتر)

Small(کوچک) -----------  smaller  (کوچکتر)                   slow(کند)----slower(کندتر)

     

2-  برای صفت هایی بیش از دوسیلاب دارند  و یا صفت هایی که  به   " full " , " ious " ختم می شوند . در  صفت از پیشوند  " more " استفاده می کنیم .

 

Comfortable(راحت) ------------------  more comfortable (راحت تر)

Beautiful   (زیبا)   ------------------ more beautiful (زیباتر)

Delicious  (خوشمزه)   ------------------  more delicious(خوشمزه تر)

 

  3- صفت ها نیز مانند دیگر قواعد زبان انگلیسی بدون استثنا نیستند . بعضی صفت ها در هنگام تبدیل شدن به صفت برتر ساختار جدیدی پیدا می کنند . در زیر چند نمونه را به عنوان مثال می نویسم : 

 

 Good--------------  better

Bad   --------------  worse

  در جملات انگلیسی نیز مانند فارسی هنگام استفاده از صفت برتر از حرف اضافه " از " استفاده می کنیم . که ترجمه آن می شود :  than .

 

 مثال  :

 1-  درخت سیب از درخت گیلاس بلندتر است .

 An apple tree is taller than cherry tree. 

2-  غذای ایرانی از غذای ژاپنی خوشمزه تر است

The Iranian food in more delicious than Japanese food .

 

نکته :   برای تاکید یک صفت برتر نیز از  " more " استفاده می کنیم . 

 An apple tree is more taller than cherry tree.

 

1. This problem is............than that problem.

a) more difficult *

b) difficult

c) as difficult as

d) the most difficult

 

2. This garden is ............ than his garden.

a) beautiful

b) as beautiful

c) more beautifully

*d) more beautiful

در این تست از قسمت c نمی توان استفاده کرد، چون فعل تفضیلی است و ما اینجا باغ را تفضیل می کنیم نه فعل را.


3. A chair is ............. than a bench.

a) comfortable

b) as comfortable

c) more comfortable

d) more comfortable *

 

4. A watch is ............... than a pen.

a) expensive

b) as expensive as

c) more expensive *

d) more expensive

3- صفت عالی (ترین) ( superlative)

درجه صفات در زیان انگلیسی

این صفت برتری یک شخص و یا یک شیء را نسبت به چند بخش و یا چند شیء بیان می کند.  در بعضی از جمله ها با استفاده از صفت به اسم حالت مطلق می دهیم . مانند : بهترین کتاب ،‌ زیباترین رنگ ، بلندترین درخت ، خوشمزه ترین غذا و ...

به جملات زیر نگاه کنید :

من بهترین مادر دنیا رو می شناسم .

 سیب مفیدترین میوه برای بدن است .

 ایران زیباترین  کشور دنیاست .  

 

 در فارسی صفت برترین با استفاده از پسوند " ترین " ساخته می شود . در انگلیسی قواعد زیر را داریم :

 1-  برای صفت های یک سیلابی و دو سیلابی : به آخر صفت  "est "  اضافه می کنیم.

         Tall(بلند) -------------- tallest(بلندترین)

  Small(کوچک) ------------ smallest(کوچکنرین)

 

2-  برای صفت هایی بیش از دوسیلاب دارند  و یا صفت هایی که  به   " full " , " در  صفت از پیشوند  " most " استفاده می کنیم . 

 

Comfortable(راحت) ------------------  most comfortable (راحت ترین)

Beautiful   (زیبا)   ------------------  most  beautiful (زیباترین)

Delicious  (خوشمزه)   ------------------  most  delicious(خوشمزه ترین)

 

 3-  در مورد صفت هایی که در حالت صفت برتر  قاعده پذیر نیستند، ‌در حالت صفت برترین هم همین بی قاعدگی وجود دارد .

Good ------------- best

 Bad ---------------worst

درجه صفات در زیان انگلیسی

توجه کنید که در جملات انگلیسی حتما و حتما قبل از صفت برترین حرف تعریف " the  " قرار می گیرد . 

 

مثال :

 1-  این بلندترین درخت جهان است.

This is the tallest tree in the world .    

  

2-  کباب خوشمزهترین غذای دنیاست.

Kebab is the most delicious food in the world .

 3-  امیر بهترین دوست من است.

Amir is my best friend.


1. January is ................ month of the year.

a) Colder than

b) as cold as

c) the coldest *

d) coldest

 

2. John is ............. boy in his family.

درجه صفات در زیان انگلیسی

a) shorter

b) the shortest*

c) as shorter as

d) shortest

 

3. This chapter is .................. one in this book.

*a) the easiest

b) as easy as

c) easier than

d) easy

 

4.This story is ...........story in the book.

a) the most difficult *

b) difficult

c) as difficult as

d) more difficult


صفات بی قاعده : چند صفت زیر در تفضیلی و عالی از قواعدی كه تا كنون ذكر شد پیروی نمی كنند و بلكه شكل خاص خود را دارند. در شکل زیر نشان داده شده است.

درجه صفات در زیان انگلیسی


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

تنظیم: نوربخش

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین