تبیان، دستیار زندگی
انسان موجودی کنجکاو و پرسشگر است و از این راه می تواند با پیرامون خود ارتباط برقرار و علم کسب کند، به قضاوت و داوری بپردازد و برای ساده کردن زندگی وسایلی بسازد. ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علم و پژوهش

علم شیمی

انسان موجودی کنجکاو و پرسشگر است و از این راه می تواند با پیرامون خود ارتباط برقرار و علم کسب کند، به قضاوت و داوری بپردازد و برای ساده کردن زندگی وسایلی بسازد. علم از دو جزء فرآورده و فرآیند تشکیل شده است. فرآورده ی علم، تعریف ها، قانون ها، اصل ها و نظریه های علمی هستند. فرآیند علم، روش به دست آوردن روابط میان پدیده است. فرآیند علم خلاق و مولد علم است. علم دانستنی های قابل تحقیق است.

هر علمی دارای موضوع، هدف، سازمان، زبان خاص و اصول و قوانینی است. در گذشته واژه ی ((فلسفه)) شامل همه ی معارف بشری اعم از طبیعت بی جان، جانداران و انسان می شد و فیلسوف فردی بود که بر همه ی دانش های زمان خود تسلط داشت. با گذشت زمان و کشف پدیده ها و قانون های طبیعت، بسیاری از رشته های علمی به وجود آمد. بر اساس یک روش طبقه بندی علوم را به علوم ریاضی، علوم فیزیکی، علوم زیستی، علوم رفتاری و علوم اجتماعی تقسیم کرده اند. پیشرفتهایی که در بعضی از این رشته های علمی به وجود آمده سبب اختراع و تولید ابزارها و وسایلی شده است که مورد استفاده ی انسان قرار گرفته اند. پژوهش به روش های گوناگون صورت می گیرد.

تازه های دنیای علم و فناوری

روش های پژوهش که در علوم مختلف به کار می رود، عبارت اند از: پژوهش تجربی، پژوهش تاریخی و پژوهش میدانی.

دانشمندان علوم تجربی بر این باورند که:

1- جهان وجود دارد و کلیه ی امور این جهان بر حسب قانون های پایداری (قانون طبیعی) انجام می گیرد.

2- پدیده های جهان به یک دیگر مربوط هستند و روابط علت و معلولی میان آن ها وجود دارد. هیچ چیز بی علت به وجود نمی آید.

3- انسان از راه حواس خود، پدیده ها را احساس می کند و از راه اندیشه، ارتباطی میان دریافت های حسی خود می یابد.

4- انسان می تواند رابطه ی علت و معلولی میان پدیده ها را از راه تحیقیق و پژوهش به دست آورد و شناخت خود را از جهان کامل تر کند.

علم بهتر است یا ثروت؟

پژوهش یک فرآیند خلاق است و پژوهشگر باید از فنون گوناگونی بهره گیرد تا به کشف یک قانون یا طرح یک نظریه برسد. پژوهشگر باید با پشتکار فراوان مراحل پژوهش را از مشاهده ی ساده تا گزارش تحقیق با دقت کامل انجام دهد تا به نتیجه برسد.

بخش پژوهش های دانش آموزی

تنظیم: نسرین صادقی