تبیان، دستیار زندگی
هنگام برگزارى مسابقات جام جهانى 2006 درآلمان، آشنائى با زبانهاى بیگانه جزو برنامه هاى آموزشى و تدارکاتى مامورین انتظامى و امنیتی کشور میزبان جاى گرفته است.  سایت خبری دویچه وله آلمان دراین خصوص اعلام نمود که با تسلط به زبان...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش زبانهاى خارجی براى مامورین انتظامى و امنیتی آلمان


هنگام برگزارى مسابقات جام جهانى 2006 درآلمان، آشنائى با زبانهاى بیگانه جزو برنامه هاى آموزشى و تدارکاتى مامورین انتظامى و امنیتی کشور میزبان جاى گرفته است.

سایت خبری دویچه وله آلمان دراین خصوص اعلام نمود که با تسلط به زبانهاى خارجى ازجمله انگلیسى وفرانسه نه تنها تماسهاى روزمره مامورین پلیس آلمان درطول مسابقات جام جهانى در زمینه یارى وکمک به نزدیک به یک میلیون تماشاگر ازکشورهاى سراسرجهان آسانترخواهد بود، بلکه در زمینه هاى حقوقى، اعمال خلاف مقررات وقوانین، امورگمرکى، روادید وعبور ازمرزهاى زمینى، هوائى و آبى کشور نیز بس موثر است.

بنا به گفته یکى ازمسئولین سندیکاى پلیس آلمان، هرچند درحال حاضر مقامات انتظامى آلمان روزانه با زبانهاى خارجى نظیر ترکى، روسى و یا لهستانى سروکار دارند،‌ اما نیاز تسلط به زبانهاى خارجى به ویژه انگلیسى وفرانسه درطول مدت زمان میزبانى پیکارهاى جام جهانى و پذیرائى ازهزاران هزار میهمانان کشور بس بیشترخواهد بود.

یکى ازمهمترین بخش هاى آموزش زبانهاى بیگانه براى افراد پلیس این کشور‌، آشنائى با واژه ها ومفاهیم گوناگون در زمینه کنترل و بازرسى تماشاچیان مسابقات به هنگام ورود آنان به ورزشگاههاى محل مسابقات است. توضیح درباره ممنوعیت حمل وسایل ازهرنوع سلاح ضربتی، اسلحه، آتش بازى و یا گاز اشک آور دربرنامه آموزش زبانهاى خارجى جاى می گیرد.

آشنایی مامورین انتظامى به زبانهاى خارجى هنگام راهنمائى تماشاچیان به جایگاههاى خود وجلوگیرى از درگیرى وشورش اخلالگران، نقش مهمى را در حفظ آرامش و اجراى مسابقات بدون هرگونه مشکلی ایفا خواهد کرد.