تبیان، دستیار زندگی
صلوات: تحفه ای از بهشت است. صلوات: روح را جلا می دهد. صلوات:عطری است که دهان راانسان را خوشبو می کند. صلوات: نوری در بهشت است. صلوات: نور پل صراط است. صلوات:شفیع انسان است. صلوات: ذکر الهی است. صلوات: موجب کمال نماز می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صلوات بفرست

صلوات

صلوات: تحفه ای از بهشت است.

صلوات: روح را جلا می دهد.

صلوات:عطری است که دهان راانسان را خوشبو می کند.

صلوات: نوری در بهشت است.

صلوات: نور پل صراط است.

صلوات:شفیع انسان است.

صلوات: ذکر الهی است.

صلوات: موجب کمال نماز می شود.

صلوات:موجب کمال دعا و استجابت آن می شود.

صلوات: موجب تقرب انسان است.

صلوات:رمز دیدن پیامبر در خواب است.

صلوات: سپری در مقابل آتش جهنم است.

صلوات: انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است.

صلوات: جواز عبور انسان به بهشت است.

صلوات: انسان را در سه عالم بیمه می کند.

صلوات: از جانب خداوند رحمت است و از سوی فرشتگان پاک کردن گناهان و از طرف مردم دعا است.

صلوات: برترین عمل در روز قیامت است.

صلوات: سنگین ترین چیزی است که در قیامت بر میزان عرضه می شود.

صلوات: محبوب ترین عمل است.

صلوات: آتش جهنم را خاموش می کند.

صلوات: زینت نماز است.

صلوات: گناهان را از بین می برد.

صلوات: فقر و نفاق را از بین می برد.

صلوات: بهترین داروی معنوی است.

چه خوب است که انسان همیشه اهل صلوات باشد. چرا که پیامبر نیز دائم الصلوات بوده است.

با ذکر صلوات: غم و اندوه و حزن را از خود دور کنید.

با یک صلوات: نوری در بهشت برای خود بیافرینید.

با یک صلوات : گناهان خود را پاک و تولدی دیگر برای خود به وجود آورید.

با یک صلوات: پاداش هفتاد و دو شهید را برای خود ثبت کنید.

با یک صلوات: ده حسنه برای خود ثبت کنید.

الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از moradyzade