تبیان، دستیار زندگی
کـیـست آن دخـتـر که مانـند پـدر گـویـد سـخـن مـی گــذارد بـر زمـیـن، مـانـنـد مــادر گــام را
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قهرمان کربلا

حضرت زینب

کـیـست آن دخـتـر که مانـند پـدر گـویـد سـخـن

                                           مـی گــذارد بـر زمـیـن، مـانـنـد مــادر گــام را

کیست این بانو که از دشـمن چو بـینـد نـاسزا

می کـنـد مـقـهـور مـنطـق، صـاحـب دشـنام را

سرچوازمحمل برون آورد،خواند آن خطبه را

کـوفـه را لـرزاند و بر هـم زد اساس شـام را

گـر چـه نامش قـلـب عالم را بسـوزاند ولـیک

حـال سـوزانـم دل و سـازم بـیان ایــن نــام را

قهرمان کـربـلاء، ام المصائب زیـنب است

آنـکـه بـا تـلخیّ صـبرش، کرده شیرین کام را

بخش عترت و سیره تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.