تبیان، دستیار زندگی
ای کوکب آسمان ایمان ای شیرزن نبرد و میدان ای هم چو پدر فصیح و گویا رسواگر ظالمان دوران
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شکوفه کوثر

حضرت زینب

ای کوکب آسمان ایمان ای شیرزن نبرد و میدان

ای هم چو پدر فصیح و گویا رسواگر ظالمان دوران

از آتش گرم خطبه هایت کاخ ستم است کوخ و ویران

تو راز و شکوه سوختن را آموختی و شدی فروزان

آن روز که غنچه های طاها پژمرده شدند در بیابان

گردید وظیفه تو سنگین در راه حمایت از یتیمان

ای مظهر صبر و بردباری اندیشهْ ز صبر توست حیران

بخش عترت و سیره تبیان


شاعر:سیده اشرف پور

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.