تبیان، دستیار زندگی
بینندگان ورزش «فوتبال»هم‌چنان بیشترین علاقمندان برنامه‌های ورزشی تلویزیون هستند. به گزارش سرویس تلویزیون ایسنا، نیازسنجی صداوسیما از نوجوانان و جوانان درباره‌ی برنامه‌های ورزشی صداوسیما حاكی از آن است كه 43 درصد پاسخگویان در...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فوتبال همچنان پربیننده‌ترین برنامه‌ی ورزشی تلویزیون


بینندگان ورزش «فوتبال»هم‌چنان بیشترین علاقمندان برنامه‌های ورزشی تلویزیون هستند.

به گزارش سرویس تلویزیون ایسنا، نیازسنجی صداوسیما از نوجوانان و جوانان درباره‌ی برنامه‌های ورزشی صداوسیما حاكی از آن است كه 43 درصد پاسخگویان در حد «خیلی زیاد و زیاد» علاقه‌مند به پیگیری اخبار و رویدادهای ورزشی هستند.

از این تعداد و 83/5 درصد پاسخگویان عنوان كرده‌اند كه این اخبار را از «تلویزیون» پی می‌گیرند.

9/05 صدم درصد از پاسخگویان در حد «خیلی زیاد و زیاد» به تماشای برنامه‌های آموزشی ورزشی از تلویزیون و 3/23 صدم درصد به آموزش «ورزش فوتبال» از تلویزیون علاقه‌مند هستند.

7/75 صدم درصد در حد زیاد و خیلی زیاد تمایل به استفاده از كارشناسان داوری همزمان با پخش مسابقات ورزشی از تلویزیون دارند. میزان علاقه‌مندانی كه برنامه‌های ورزشی تلویزیون، نیازهای آن‌ها را مرتفع می‌سازد، 78 و 1 صدم درصد است.

همچنین 7 درصد پاسخگویان در حد خیلی زیاد و زیاد، شنونده برنامه‌های ورزشی رادیو هستند.

66/03 صدم درصد شنوندگان برنامه‌های ورزشی رادیو، شنونده شبكه رادیویی ورزش بوده‌اند و از این تعداد 85/8 صدم درصد این شبكه را در زمینه تامین اطلاعات و اخبار ورزشی خود موفق دانسته‌اند.

بر اساس این آمار مركز سنجش برنامه‌ای صداوسیما ، 84/06 صدم درصد پاسخگویان زن نیز در حد «خیلی زیاد و زیاد» موافق پرداختن صداوسیما به ورزش بانوان هستند.