تبیان، دستیار زندگی
چه شود كه اى شه لافتى نظرى به جانب ما كنى كه به كیمیا نظاره اى مس قلب تیره طلا كنى یمن از عقیق تو آیتى ، چمن از رخ تو روایتى شكر از لب تو حكایتى ، اگرش چه غنچه تو واكنى
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مه منیر هدایت

چه شود كه اى شه لافتى نظرى به جانب ما كنى

كه به كیمیا نظاره اى مس قلب تیره طلا كنى

یمن از عقیق تو آیتى ، چمن از رخ تو روایتى

شكر از لب تو حكایتى ، اگرش چه غنچه تو واكنى

امام علی (ع)

به نماز لب تو تكلّمى ، به نماز غنچه تبسّمى

به تكلّمى و تبسّمى ، همه دردها تو دوا كنى

تو شه سریر ولایتى ، تو مه منیر هدایتى

چه شود كه گهى به عنایتى ، نگهى به سوى گدا كنى

تو به شهر علم نبىّ درى ، تو ز انبیاء همه برترى

تو غضنفرىّ و تو صفدرى ، چه میان معركه جا كنى

تو زنى به دوش نبى قدم ، فكنى بُتان همه از حرم

حرم از وجود تو محترم ، تو لواى دین به پا كنى

بخش سیره و عترت تبیان


شاعر: وفائى

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.