تبیان، دستیار زندگی
طایر طبعم بسوی کعبه حق پر زند تا که یک منقار بر خاک ره حیدر زند خانه حق را خلیل اله کرد از آن بنا تا علی نقش عدم بر نقشه کیفر زند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معنی آیات قرآن جمله در شان علیست

طایر طبعم بسوی کعبه حق پر زند

تا که یک منقار بر خاک ره حیدر زند

خانه حق را خلیل اله کرد از آن بنا

تا علی نقش عدم بر نقشه کیفر زند

امام علی (ع)

کیست آن فرخنده نوزادی که در بیت الشریف

اولین لبخند را بر روی پیغمبر زند

کیست آن شایسته سرداری که با شایستگی

لات و عزی را فرو ریزد دم از داور زند

کیست آن فرزانه فرزندی که با فرزانگی

پای بر مسجد نهد تا تکیه بر منبر زند

کیست آن رزمنده سربازی که در یک حمله اش

آنکه چشمک بر عدو لبخند بر خیبر زند

اوست گرد مکه و گرد آفرین کربلا

پرچم نصر و ظفر را بر دل لشکر زند

معنی آیات قرآن جمله در شان علیست

تاج کرمنا بحز او کیست تا بر سر زند

شهر علم مصطفی را مرتضی باب است و بس

هر که جوید علم باید حلقه ای بر در زند

باد بر تخت سلیمان حامل از امر علیست

جبرئیل زا کلمه تا هوی او شهپر زند

ای کلیم اله فرار از دعوی قبطی مکن

تیغ می خواهند که راس موحب و عنتر زند

امام علی (ع)

غم مخور ای نوح از توفان و گرداب خطر

دم بدم یا هو بگو تا مرتضی لنگر زند

این علی سردفتر دیوان کل کیفر است

ای خوش آن روزی که پا بر عرصه محشر زند

خرم آن روزی که از پیمانه های کوثرش

یک سبوئی بر لب خشکیده اصغر زند

شاد می گردد دل خوش زاد گر شاه نجف

از محبت مهر و امضائی بر این دفتر زند

بخش سیره و عترت تبیان


شاعر: سید حسن خوش زاد

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.