تبیان، دستیار زندگی
نظر به بندگان اگر، ز مرحمت خدا كند قسم به ذات كبریا، ز یُمن مرتضى كند خدا چو هست رهنمون ، مگر دگر چرا و چون كه او كند هر آنچه را كه حكمت ، اقتضا كند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علىّ امیرمؤمنان، كه مدح او خدا كند

امام علی (ع)

نظر به بندگان اگر، ز مرحمت خدا كند

قسم به ذات كبریا، ز یُمن مرتضى كند

خدا چو هست رهنمون ، مگر دگر چرا و چون

كه او كند هر آنچه را كه حكمت ، اقتضا كند

ز قدرت یداللّهى ، كسى ندارد آگهى

وسیله اش بود علىّ، خدا هر آنچه را كند

به جنگ بدر و نهروان ، علىّ است یكّه قهرمان

نِگَر كه دست حقّ عیان ، قتال اشقیا كند

به روى دوش مصطفى ، نهد چو پاى مرتضى

نگر به بت شكستنش ، كه در جهان صدا كند

به رزم خندق و اُحد، به قتل عمرو و عبدود

خدا بدستِ دست خود، لواى حقّ به پا كند

چو افضل از عبادت خلایق است ضربتش

علىّ تواند این عمل ، شفیع ما سوى كند

به پیشگاه كردگار، ز بس كه دارد اعتبار

دیون جمله بندگان ، تواند او ادا كند

نماز بى ولاى او عبادتى است بى وضو

به منكر علىّ بگو، نماز خود قضا كند

امام علی (ع)

هر آن كه نیست مایلش ، جفا نموده با دلش

بگو دل مریض خود، به عشق او شفا كند

علىّ است آن كه تا سحر، سرشك ریزد از بصر

پى سعادت بشر، ز سوز دل دعا كند

علىّ انیس عاشقان ، علىّ پناه بى كسان

علىّ امیرمؤمنان ، كه مدح او خدا كند

پس از شهادت نبىّ، كه را سزد به جز علىّ

كه تا به حشر آدمى ، به كارش اقتدا كند

قسیم نار و جنّتش ، ترازوى محبّتش

كه مؤمنان خویش را، ز كافران جدا كند

گهى به مَسند قضا، گهى به صحنه غزا

گهى به جاى مصطفى ، كه جان خود فدا كند

علىّ است فرد و بى نظیر، علىّ مجیر و دستگیر

كه نام دلگشاى او، گره ز كار وا كند

ز كار قهرمانیش ، پر است زندگانیش

نگین پادشاهیش ، به سائلى عطا كند

امیر كشور عرب ، ثناكنان ، دعا به لب

برد طعام نیمه شب ، عطا به بینوا كند

ز كوى شاه اولیاء، كه مهر اوست كیمیا

كجا روى بیا بیا، كه دردها دوا كند

بخش عترت و سیره تبیان


شاعر: حسان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.