تبیان، دستیار زندگی
آمریکا در راستای سیاست خارجی خود، زنان ورزشکار را به کشور خود فرامی خواند و از این طریق به ارتقای رهبری زنان و تسهیل اهداف فمینیسم جهانی کمک می کند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گسترش فمینیسم برای جام جهانی زنان


آمریکا در راستای سیاست خارجی خود، زنان ورزشکار را به کشور خود فرامی خواند و از این طریق به ارتقای رهبری زنان و تسهیل اهداف فمینیسم جهانی کمک می کند.


در راستای سیاست خارجی آمریکا، این کشور برنامه جام جهانی زنان و مبادله ورزشکاران زن را طرح ریزی کرده است. آنچه که به عنوان هدف این برنامه اعلام شده، توانمندسازی زنان در ارتقای رهبری، کار گروهی و مهارت های زندگی است و قدر مسلم این امر با رویکرد فمینیستی صورت می گیرد.

 جام جهانی زنان

از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا به صراحت برنامه مذکور را در راستای سیاست خارجی خود اعلام می کند و با وجود آنکه در این برنامه از درک مشترک و احترام متقابل سخن می گوید، شاهد برخورد با مقوله حجاب زنان در سیاست جهانی ورزش زنان می باشیم. این مساله از تناقضات موجود در وعده ها و برنامه های آمریکا و مجامع جهانی ورزشی است.

طرح ابتکاری آمریکا برای جام جهانی زنان بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، شامل موارد زیر است:

در آستان? جام جهانی بانوان فیفا در سال 2011 و آغاز چهلمین سالگرد فصل نهم آمریکا یعنی، قانون تحول سازی در آمریکا ، وزارت امور خارجه ایالات متحده رشته ای از مبادلات بین المللی فوتبال را به منظور تأکید بر ارزش ورزش در توانمند سازی زنان و دختران آغاز کرده است.

این طرح ابتکاری بر پایه دیدگاه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، بر مبنای "دیپلماسی قدرت هوشمند" بنا شده است تا دامنه کامل ابزارهای دیپلماتیکی را– در این مورد، مبادلات بین المللی فوتبال – مهار کند و باعث پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات متحده شود. این طرح ابتکاری فرصت های برابری را در زمینه های دانشگاهی و ورزشی برای مردان و زنان ایجاد می کند.

برنام? بازدید کنندگان ورزشی

بازیکنان نوجوان زن فوتبال و مربیان آنها از کشورهای بولیوی، آلمان، مالزی، پاکستان و قلمرو فلسطین و آفریقای جنوبی از طریق برنام? بازدیدکنندگان ورزشی برای مبادله ای 10 روزه، به ایالات متحده سفر کردند و با تیم ملی فوتبال بانوان ایالات متحده ملاقات و با تیم های محلی فوتبال بازی کردند.

مدیریت ورزش بانوان

این برنامه، با تأکید بر مدیریت برنامه های فوتبال بانوان و دختران، به بازدید کنندگان اجازه می دهد تا به مبادله دیدگاه ها و بهترین عملکرد خود در مدیریت ورزش و برنامه های تفریحی با همتایان آمریکایی شان بپردازند.

آنها به بررسی این امر پرداختند که برنامه های ورزشی بانوان و دختران چگونه می تواند به ارتقای رهبری، کار گروهی، احترام، خود آگاهی و مهارت های زندگی بیانجامد و چطور ورزش و برنامه های تفریحی می تواند اثر مثبتی روی جوانان در خطر یا محروم بگذارد.

طبق گزارش سال 2007 سازمان ملل با عنوان "زنان 2000 – زنان، برابری جنسیتی و ورزش" – توانمند سازی زنان و دختران از طریق ورزش ابزار توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی مهمی است.

برنامه مدیریت بازدیدکنندگان بین المللی، هفتادمین سال خود، برنامه اصلی مبادله متخصصان وزارت امور خارجه ایالات متحده است که از طریق برنامه های کوتاه مدت که برای ایجاد درک دو جانبه مسائل سیاست خارجی طراحی شده اند، باعث ایجاد ارتباط بین رهبران خارجی کنونی و نوظهور با همتایان آمریکایی آنها می شود.

زنان و دختران شبکه های بین فردی جدیدی کسب می کنند، و به فرصت های جدیدی دسترسی پیدا می کنند که باعث می شود آنها مشارکت بیشتری در زندگی مدرسه و اجتماعی داشته باشند؛

مشارکت دختران در ورزش می تواند کلیشه های جنسیتی را به چالش بکشد و نگرش های تبعیض آمیز جا افتاده در بین مردم را بشکند.

ورزش به عنوان وسیله ای برای بهبود نقش رهبری زنان و دختران و مشارکت آنها در تصمیم گیری عمل می کند

دفتر وزیر برای مسائل جهانی دختران:

برنامه مدیریت بازدیدکنندگان بین المللی اداره امور آموزشی و فرهنگی:

برنامه مدیریت بازدیدکنندگان بین المللی، هفتادمین سال خود، برنامه اصلی مبادله متخصصان وزارت امور خارجه ایالات متحده است که از طریق برنامه های کوتاه مدت که برای ایجاد درک دو جانبه مسائل سیاست خارجی طراحی شده اند، باعث ایجاد ارتباط بین رهبران خارجی کنونی و نوظهور با همتایان آمریکایی آنها می شود. تقریباً 200.000 فرد برجسته، شامل بیش از 320 حاکم کشور و رئیس دولت، و هزاران رهبر از بخش عمومی و خصوصی، در این برنامه شرکت کرده اند.

درباره دفتر وزیر برای مسائل جهانی زنان:

این دفتر مسئول ارائه حمایت ملموس از طریق طرح های ابتکاری و برنامه های توانمندسازی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قانونی زنان، دسترسی به آموزش و مراقبت های بهداشتی، مبارزه با خشونت بر علیه زنان و دختران در هم? اشکال آن، و اطمینان از این امر است که حقوق زنان کاملا در توسعه و اجرای سیاست خارجی ایالات متحده لحاظ شوند.

بخش ورزشی تبیان


منبع: مشرق