تبیان، دستیار زندگی
روزگـــــــــاری می گذشــــت و دوســـــتان هی می‌رفتنــــــد ســـمت آن سایت فلان!! او که در ظاهــــــــــــر برای هـــــــمدلـــی وصــــــــــل می کرد هــر دلی با هر دلی !! پشت پرده نقشـــــــه ها می داشــــت او عکس و تفســـــیر و چ
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فیس بوک؛ خداحافظ!

فیس بوک تبیانی!!!

روزگـــــــــاری می گذشــــت و دوســـــتان

هی میرفتنــــــد ســـمت آن سایت فلان !!

او که در ظاهــــــــــــر برای هـــــــمدلــــی

وصــــــــــل می کرد هــر دلی با هر دلی !!

پشت پرده نقشـــــــه ها می داشـــــت او

عکس و تفســـــیر و چه چیزها داشت او !!

روم به دیــــــــوار کـــــــاربرانش بی حـــیان

بی حـــــیایی باشــــــد آنجا بس عـــــیان !!

عاقبت آمــــــد یکی همچـــــــــــون خودش

با بســـــی تغیـــــــــیر ، بر عکـس خــودش

ای رفیـــقم، روز کاریســــت یا که تعطیــــل

چه در کاری ، چه در خـــــــــانه ، چه تحصیل

بدان این طــرح تبیــــــــــان هــــــم در اومد

مجــــــال فیس بوک و اینها ســـــــر اومد !!

و این ســـــــــان نـام دارد یار تبیــــــــــــــان

شـــــبکه ، اجتــــماعی ، پاکِ تبیــــــــــــان

از آنجایی که پاکســـــــت مشـــــتری شی

و راســـــتی ، عضو آن هم مفتکی شی !!

بیا یــــــــــــــــــک صفحه را از آنِ خـــود کن

پر از دوســـــتی ، پر از کشمش نخود کن !!

بیا هی دوســــــتانت را فــــــراخــــــــــوان

ز هــــــر جای جـــــهان یا توی ایــــــــــــران

بیـــــــــــاور پیر و خــــــــُرد و نوجــــــــوانت

و راحت باشـــد آن فکــــــــــر و خیالــــــــت

که اینجا جز نکـــــــویی نیست هیـــــــــچی

به همراهش کمی کیـــــــــک و نخودچی !!

و زانجـــــایــــــی که خـــــــوبــــی، ارج دارد

و تبیــــان هــــم همـــان قــــــدر ارج دارد !!

بیا کاری کنیـــم این ســـــایت تبیــــــــــــان
شـــــود کابوس تلــــــــــــخ دشـــــمن جان

بدانیـــــــــــــــــد نام من ، جـــــاده ، ایـن ور

برای وزن شعـــر ، دوســــــــتی ، این ور !!

شعر از جانشین انجمن طنز و سرگرمی: جاده دوستی

انجمن های تخصصی تبیان


باشگاه کاربران سایت تبیان