تبیان، دستیار زندگی
در كتاب سلیم بن قیس مسطور است كه: چون حضرت امیرالمومنین علیه السلام از جنگ صفین برمىگشت، به دیر راهبى رسید كه از نسل حواریون عیسى علیه السلام و از علماى نصارا بود، پس از دیر خارج شد و در حالی که چند كتاب در دست داشت، گفت: ج...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا نام‌هاى پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله

را می‌دانید؟ (2)


در كتاب سلیم بن قیس مسطور است كه: چون حضرت امیرالمومنین علیه السلام از جنگ صفین برمىگشت، به دیر راهبى رسید كه از نسل حواریون عیسى علیه السلام و از علماى نصارا بود، پس از دیر خارج شد و در حالی که چند كتاب در دست داشت، گفت: جد من بهترین حواریان عیسى بوده است و این كتاب‌ها به خط اوست كه عیسى گفته و او نوشته است، و در این كتاب‌ها مذكور است كه پیغمبرى از عرب از فرزندان ابراهیم خلیل علیه‌السلام از شهر مكه مبعوث خواهد شد و او را چند نام خواهد بود: محمد و عبدالله و یس و فتاح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحى و قائد و نبى الله و صفى الله و حبیب الله. و هر گاه نام خدا ذكر شود باید كه نام او نیز ذكر شود، و او محبوب‌ترین خلق نزد خدا است. و حق تعالى خلق نكرده است احدى را، نه ملك مقرب و نه پیغمبر مرسل از آدم تا آخر پیغمبران كه بهتر و محبوب‌تر از او نزد خدا باشد. و حق تعالى در قیامت او را بر عرش خود خواهد نشانید و او را شفیع خواهد گردانید، و براى هر كه شفاعت نماید قبول خواهد كرد. و به نام او جارى شده است قلم بر لوح كه: محمد رسول الله. (19)

در احادیث معتبر بسیار از امام محمدباقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام منقول است كه: حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون نماز مىگزارد، بر انگشتان پاهاى خود مىایستاد تا آن كه پاهاى مباركش ورم مىكرد؛ پس حق تعالى فرستاد كه: "طه ما انزلنا علیك القرآن لتشقى"؛ اى محمد! ما قرآن را بر تو نفرستادیم كه خود را به تعب و سختی افكنى.

و در احادیث معتبر بسیار از امام محمدباقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام منقول است كه: حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون نماز مىگزارد، بر انگشتان پاهاى خود مىایستاد تا آن كه پاهاى مباركش ورم مىكرد؛ پس حق تعالى فرستاد كه: "طه ما انزلنا علیك القرآن لتشقى"(20)؛ اى محمد! ما قرآن را بر تو نفرستادیم كه خود را به تعب و سختی افكنى. و "طه" به لغت طى به معنى "محمد" است. (21)

و در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه: "طه" یعنى اى طلب كننده حق و هدایت كننده به سوى حق! "یس" یعنى اى سامع و شنونده وحى من!(22) و در حدیث دیگر: یعنى اى سید!(23)

و اخبار بسیار از طریق خاصه و عامه منقول است: "یس" نام محمد صلی الله علیه و آله است و "آل یس" اهل بیت آن حضرتند كه حق تعالى در قرآن بر ایشان سلام فرستاده و فرموده است كه: "سلام على آل یس"(24) و بر غیر پیغمبران در قرآن سلام نفرستاده است مگر بر ایشان(25)، و در قرائت اهل بیت (علیهم السلام) چنین است.

و در روایت دیگر وارد شده است كه: "یس" را نام مكنید كه نام آن حضرت است و رخصت نداده‌اند كه بر دیگرى این نام را بنهند. (26)

و در حدیث معتبر از حضرت موسى بن جعفرعلیه السلام منقول است در تفسیر"حم والكتاب المبین"(27) فرمود: در كتابى كه خدا بر هود علیه السلام فرستاده بود "حم" نام محمد صلی الله علیه و آله است، و"كتاب مبین"، امیرالمومنین علی علیه السلام است. (28)

و در روایات معتبر وارد شده است در تفسیر قول حق تعالى "والنجم اذا هوى" كه حق تعالى قسم یاد فرمود به پیغمبر در هنگامى كه به معراج رفت یا از دنیا رفت و مراد از "نجم" آن حضرت است كه نجم فلك هدایت است. (29)

و اخبار بسیار از طریق خاصه و عامه منقول است: "یس" نام محمد صلی الله علیه و آله است و "آل یس" اهل بیت آن حضرتند كه حق تعالى در قرآن بر ایشان سلام فرستاده و فرموده است كه: "سلام على آل یس" و بر غیر پیغمبران در قرآن سلام نفرستاده است مگر بر ایشان، و در قرائت اهل بیت علیهم السلام چنین است.

و همچنین احادیث وارد شده است در تفسیر قول حق تعالى " و علامات و بالنجم هم یهتدون"(30) كه "علامات"، ائمه علیهم السلام هستند كه نشانه‌هاى راه هدایتند؛ و "نجم"، حضرت رسول صلی الله علیه و آله است كه ایشان به او هدایت یافته‌اند. (31)

و اخبار بسیار وارد شده است در تفسیر" والشمس و ضحیها"(32) كه مراد از "شمس"، خورشید فلك رسالت است؛ و مراد از "قمر"، ماه اوج امامت است یعنى امیرالمومنین علیه السلام كه تالى آن است؛ و مراد از "نهار"، ائمه اطهارند كه جهان به نور هدایت ایشان روشن است. (33)

و در تفسیر "والتین" وارد شده است كه مراد از "تین"، سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله است كه بهترین میوه‌هاى شجره نبوت است؛ و "زیتون"، امیرالمومنین علیه السلام است كه علم او روشنى بخش هر ظلمت است؛ و "طور سینین"، حسن و حسین علیهماالسلام هستند كه كوه وقار و تمكین‌اند: و"بلد امین"، ائمه مومنانند كه شهرستان علم یزدانند. (34)

و از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است كه به راس الجالوت فرمود: "در انجیل نوشته است كه فارقلیط بعد از عیسى خواهد آمد و تكلیف‌هاى سنگین را بر شما آسان خواهد كرد و شهادت به حقیقت من خواهد داد چنان که من شهادت به حقیقت او دادم و او تاویل هر علم را براى شما خواهد آورد." راس الجالوت گفت: بلى چنین است. (35)

و از طریق عامه از انس بن مالك روایت كرده‌اند كه: روزى حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود كه: اى گروه مردم! هر كه آفتاب را نیابد، دست از ماه برندارد. و هر كه ماه را نیابد، زهره را غنیمت شمارد. و هر كه زهره را نیابد، در فرقدان چنگ زند. پس فرمود كه: من شمس هستم، و على قمر، و فاطمه زهره است، و حسن و حسین فرقدانند. (36)

19. كتاب سلیم بن قیس، صص 115-117 (با اندكى تفاوت) / غیبت نعمانى، صص 71-73.

20. طه / 1 و 2.

21. تفسیر قمى، ج 2، صص 57 و 58.

22. معانى الاخبار، ص 22.

23. شرح الشفا، ج 1، ص 490.

24. اشاره به آیه 130 سوره صافات.

25. عیون اخبار الرضا، ج 1، صص 236 و 237. و نیز رجوع شود به تفسیر فرات كوفى، ص 356 و تفسیر ابن كثیر 4 / 21 و شواهد التنزیل 2 / 165.

26. كافى 6 / 20.

27. دخان / 1 و 2.

28. كافى 1 / 479.

29. تفسیر قمى، ج 2، ص 333 / تفسیر فرات، كوفى، ص 449.

30. نحل / 16.

31. كافى 1 / 206 / مجمع البیان 3 / 354 / شواهد التنزیل 1 / 425.

32. شمس / 1 .

33. تفسیر قمى 2 / 424 / تاویل الآیات الظاهره 2 / 805 / شواهد التنزیل 2 / 432.

34. تفسیر قمى 2 / 429.

35. توحید شیخ صدوق، ص 428 / احتجاج 2 / 416.

36. فرائد السمطین، ح 2، ص 17 / شواهد التنزیل، ج 2، ص 288.

منبع:

مجله كوثر، شماره (49)

لینک مقالات مرتبط:

- سیره اخلاقی و رفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله

- عطر صلوات

- پیامبر رحمت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.