تبیان، دستیار زندگی
هرگاه او را بخوانى ، ندایت را مى شنود ، و چون با او راز دل گویى راز تو را مى داند ، پس حاجت خود را ( فقط ) با او بگوى ، و آنچه در دل دارى نزد او باز گوى ، غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح كن ، تا غمهاى تو را برطرف ، و در مشكلات تو را یارى رساند .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از خدا بی واسطه بخواهیم!


انسان وقتی بدنیا می آید ، دو چیز است که هیچگاه از او جدا نخواهد شد ، 1 – نیاز به غذای جسم   2 – نیاز به غذای روح

و این دو نیاز است که مانند هاله ای سنگین ، روی زندگیش می گسترد و همه تصمیماتش را تحت الشعاع قرار می دهد . و حتی همین دو هستند که می توانند بهترین ابزار برای بهره کشی دیگران از او باشند .


امام علی

خوشه ای از وصایای امام علی(ع) به فرزند عزیزش امام حسن(ع)

همه بشریت در هماره تاریخ ، می دانسته اند ، که در آفرینش وجود کاملی هست که به هیچ چیز از جنس نیازهای ما نه محتاج است و نه وابسته ، و هموست که قادر مطلقی است که می تواند به همه کس ، همه چیز بدهد .

اما چگونه باید از او خواست؟ ، و یا او چگونه می شنود؟ و یا از همه مهمتر، او چگونه می دهد؟

این تنها سوال مشترکی است که همه انسان ها با آن مواجه بوده و با پاسخی که به آن می دهند پایه های سرنوشت خویش را گذارده و بنای آنرا می سازند .

و البته همین جا نیز هست که در آسیب شناسی دلایل وابستگی انسان ها به دیگرانی از جنس خودش ، در طول تاریخ ، به این نکته اساسی می رسیم که : «هرگاه انسانهایی ، فرصت پیدا کردند تا خود را بیابند و در دست یابی به خزائن مادی و معنوی جهان هستی ( آنهم به هر اندازه ) از دیگران پیشی بگیرند و در این مسیر در چنگال نفس خود اسیر شدند ، اهریمن وار دیگران را به زیر سلطه خویش کشیدند و آنگونه رفتار کردند که نتیجه اش چیزی نبود جز استثمار و استحمار آنها. »1

به مردم القا کردند که " خداوند آنقدر بزرگ است و دور که شما کوچکترین ها ، امکان حتی فکر کردن به او را نخواهید داشت ، چه رسد به آنکه از او افاضه فیضی بخواهید و یا اجابت دعایی و یا اعطای نعمتی! "

پس باید دیگرانی باشند تا واسطه این امر شده ، هم برایتان دعا و طلب کنند ، و هم در گرو آبرو و شان ملکوتیشان ، از او ، برایتان ، فیض و رحمت و نعمت ، دست و پا کنند!

پسرم! همانا تو را به تقوی الهی سفارش مى كنم كه پیوسته در فرمان او باشى ، و دلت را با یاد خدا زنده كنى ، و به ریسمان او چنگ زنى ، چه وسیله اى مطمئن تر از رابطه تو با خداست اگر سررشته آن را در دست گیرى

اما آیا واقعا اینگونه است؟ آیا همویی که تک تک خلق را عیال خود دانسته 2 و به خلقت همه آنها مباحات کرده است 3، بشر را خلق کرده تا بر او فخر و تکبر کند ؟ و یا در جایگاهی بس رفیع بنشیند و عطای رحمت خویش را محصور به موانعی از جنس همین آدمیان کند که هرگاه  اینان خواستند ، او عطا نماید ؟!!

حاشا و کالله ، که او هرگز چنین نبوده و نیست، که او نه درخلقت، محتاج شریکی بوده 4 و نه در عطا و بخشش ، نیاز به واسطه ای 5 ، که او " غنی عن العالمین 6 " است .

در این جا گوشه ای از کلام امام همام علی ( ع ) در وصایایش به فرزند عزیزش امام حسن ( ع ) را می آوریم ، که چقدر زیبا و دلنشین ، وجود خداوند حکیم را برایش توصیف می کند و چگونه او را به او فرا می خواند !!

پسرم، اول خودسازى!

پسرم! همانا تو را به تقوی الهی سفارش مى كنم كه پیوسته در فرمان او باشى ، و دلت را با یاد خدا زنده كنى ، و به ریسمان او چنگ زنى ، چه وسیله اى مطمئن تر از رابطه تو با خداست اگر سررشته آن را در دست گیرى .7

دست خدا

پسرم، فقط خداوند صاحب همه چیز و همه علم و جاودانه است!

پسرم! در وصیت من درست بیاندیش ، بدان كه در اختیاردارنده مرگ همان است كه زندگى در دست او، و پدیدآورنده موجودات است . همو مى میراند ، و نابودكننده همان است كه دوباره زنده مى كند ، و آنكه بیمار مى كند شفا نیز مى دهد . بدان كه دنیا جاودانه نیست ، و آنگونه كه خدا خواسته است برقرار است ، از عطا كردن نعمتها ، و انواع آزمایشها ، و پاداش دادن در معاد ، و یا آنچه را كه او خواسته است و تو نمى دانى .

پس اگر درباره جهان ، و تحولات روزگار مشكلى براى تو پدید آمد آن را به عدم آگاهى ارتباط  ده ، 8

پسرم ، خداوند واسطه ای برای نعمت و رحمتش قرار نداده است !

بدان ، خدایى كه گنجهاى آسمان و زمین در دست اوست ، به تو اجازه درخواست ( بی واسطه از او) داده ، و اجابت آن را ( فقط خودش ) بعهده گرفته است .

تو را فرمان داده كه ( فقط ) از او بخواهى تا عطا كند ، درخواست رحمت كنى تا ببخشاید ، و خداوند بین تو و خودش كسى را ( به عنوان واسطه ) قرار نداده تا حجاب و فاصله ( بین تو و خودش ) ایجاد كند ،و تو را مجبور نساخته كه به شفیع و واسطه اى پناه ببرى.  و در صورت ارتكاب گناه در توبه را مسدود نكرده است .  در كیفر تو شتاب نداشته ، و در توبه و بازگشت ، بر تو عیب نگرفته است .

در آنجا كه رسوایى سزاوار توست ، رسوا نساخته ، و براى بازگشت بخویش شرائط سنگینى ( اعم از شفاعت کسی و یا شان و منزلت واسطه ای ) مطرح نفرموده است .

در گناهان ، تو را به محاكمه نكشیده ، و از رحمت خویش ناامیدت نكرده ، بلكه بازگشت تو را از گناهان ، نیكى شمرده است . 9

هرگز از تاخیر اجابت دعا ناامید مباش ، زیرا بخشش الهى باندازه نیت توست

گاه ، در اجابت دعا تاخیر مى شود تا پاداشی بیشتر ازخواسته دعا كننده بدهد

پسرم ، کلید گنجینه های الهی فقط خواست توست از او!

هرگاه او را بخوانى ، ندایت را مى شنود ، و چون با او راز دل گویى راز تو را مى داند ، پس حاجت خود را ( فقط ) با او بگوى ، و آنچه در دل دارى نزد او باز گوى ، غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح كن ، تا غمهاى تو را برطرف ، و در مشكلات تو را یارى رساند .

از گنجینه هاى رحمت او چیزهایى را درخواست كن كه جز او كسى نمى تواند عطا كند ، مانند عمر بیشتر، تندرستى بدن ، و گشایش در روزى ،( و بدان که ) خداوند كلیدهاى گنجینه هاى خود را در دست تو قرار داده ( نه هیچ واسطه ای دیگر ) ، چرا كه به تو اجازه دعا كردن و خواستن داد .  پس هرگاه اراده كردى مى توانى با دعا ، درهاى نعمت خدا را بگشایى ، تا باران رحمت الهى بر تو ببارد .

هرگز از تاخیر اجابت دعا ناامید مباش ، زیرا بخشش الهى باندازه نیت توست .

گاه ، در اجابت دعا تاخیر مى شود تا پاداشی بیشتر ازخواسته دعا كننده بدهد .

گاهى درخواست مى كنى اما پاسخ داده نمى شود ، زیرا بهتر از آنچه خواستى به زودى یا در وقت مشخص ، به تو خواهد بخشید ، یا به جهت اعطاء بهتر از آنچه خواستى ، آنرا اجابت نمى کند، زیرا چه بسا خواسته هایى دارى كه اگر داده شود مایه هلاكت دین تو خواهد بود.

پس خواسته هاى تو بگونه اى باشد كه جمال و زیبایى تو را تامین ، و رنج و سختى را از تو دور كند ، که نه مال دنیا براى تو پایدار، و نه تو براى مال دنیا باقى خواهى ماند . 10

پی نوشت ها :

1 - نامه 31 نهج البلاغه - بر اساس ترجمه محمد دشتی

2- الخلق عیال الله – رسول اكرم ( ص) بحار، ج 74، ص 316

3 - فتبارک الله احسن الخالقین – سوره مومنون ، آیه 14

4 - ام جعلوا للله شرکا خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق کل شیئ و هو الواحد القهار، سوره رعد ، آیه 16

5 - اذا سئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان – سوره بقره – آیه 186

6 - سوره آل عمران ، آیه 97

7 - انی اوصیک بتقوی الله ای بنی ولزوم امره ، و عماره قلبک بذکره ، والا عتصام بحبله و ای سبب اوثق من سبب بینک و بین الله ان انت اخذت به

8 - فتفهم یا بنی وصیتی ، و اعلم ان مالک الموت هو مالک الحیاه ، و ان الخالق هو الممیت ، و ان المفنی هو المعید ، و ان المبتلی هو المعافی ،  و ان الدنیا لم تکن لتستقر الا علی ما جعلها الله علیه من  النعماء ، و الابتلاء ، و الجزاء فی المعاد ، او ما شاء مما لا تعلم ، فان اشکل علیک شی ء من ذلک فاحمله علی جهالتک

9 - اعلم ان الذی بیده خزائن السموات و الارض قد اذن لک فی الدعاء ، و تکفل لک بالاجابه ، و امرک ان تساله لیعطیک ، و تسترحمه لیرحمک ، و لم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه و لم یلجئک الی من یشفع لک الیه ،  و لم یمنعک ان اسات من التوبه و لم یعاجلک بالنقمه ، و لم یعیرک بالانابه ، و لم یفضحک حیث الفضیحه بک اولی ،  و لم یشدد علیک فی قبول الانابه ، و لم یناقشک بالجریمه و لم یؤیسک من الرحمه ،  بل جعل نزوعک عن الذنب حسنه

10 - فاذا نادیته سمع نداک ، و اذا ناجیته علم نجواک ، فافضیت الیه بحاجتک ، و ابثثته ذات نفسک ، و شکوت الیه همومک ، و استکشفته کروبک ، و استعنته علی امورک ، و سالته من خزائن رحمته ما لا یقدر علی اعطائه غیره ،  من زیاده الاعمار ، و صحه الابدان ، و سعه الارزاق  ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لک فیه من مسالته ،  فمتی شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمته ، و استمطرت شابیب رحمته ، فلا یقنطنک ابطاء اجابته ، فان العطیه علی قدر النیه و ربما اخرت عنک الاجابه ، لیکون ذلک اعظم لاجر السائل ، و اجزل لعطاء الامل  و ربما سالت الشی ء فلا تؤتاه ، و اوتیت خیرا منه عاجلا او آجلا ، او صرف عنک لما هو خیر لک ، فلرب امر قد طلبته فیه هلاک دینک لو او تیته ، فلتکن مسالتک فیما یبقی لک جماله ، و ینفی عنک و باله ، فالمال لا یبقی لک و لا تبقی له

گروه دین تبیان


منبع : شبکه فرهنگی مذهبی لاهوت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.