تبیان، دستیار زندگی
48 سال پیش در روز 11 ژوئن سال 1963 میلادی یك راهب بودایی در اعتراض به سیاست های حكومت دست نشانده آمریكایی نگودین دیم ، رئیس جمهور ویتنام جنوبی در شهر سایگون و در ملاعام دست به خودسوزی زد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویری كه جهان را به لرزه درآورد

خودسوزی راهب بودایی در سایگون


48 سال پیش در روز 11 ژوئن سال 1963 میلادی یك راهب بودایی در اعتراض به سیاست های حكومت دست نشانده آمریكایی نگودین دیم ، رئیس جمهور ویتنام جنوبی در شهر سایگون و در ملاعام دست به خودسوزی زد.


 خودسوزی- راهب بودایی

در پایان جنگ فرانسه در هند و چین پیمان صلح ژنو امضا شد.براساس این پیمان ، استقلال لائوس ، كامبوج و ویتنام كه به 2 بخش شمالی و جنوبی در مدار 17 درجه تقسیم شده بود ، به رسمیت شناخته شد.

در شمال مدار 17 درجه جمهوری دموكراتیك ویتنام شمالی كه متحد چین و شوروی بود ، تاسیس شد.در جنوب ویتنام جنوبی حكومت سلطنتی بائودای را حفظ كرد.بائودای امپراتور ویتنام جنوبی نگودین دیم را به نخست وزیری انتخاب كرد.

نگودین دیم با حمایت آمریكا كه پیمان ژنو را امضاء نكرده و آن را به رسمیت نمی شناخت در سال 1955 حكومت سلطنتی بائودای را سرنگون كرد و اعلام جمهوری نمود.

نگودین دیم در یك انتخابات فرمایشی رئیس جمهور ویتنام جنوبی شد و با آمریكا در جنگ علیه ویتنام شمالی متحد شد.

نگودین دیم یك كاتولیك بود و تمام اعضای دولت خود را از میان افراد فامیل و دیگر كاتولیك ها انتخاب كرد.به طوری كه تمام ابزار قدرت در ویتنام جنوبی بودایی مذهب در اختیار كاتولیك ها بود.

او یك حكومت دیكتاتوری ایجاد كرد و بیش از پیش مردم و به ویژه راهبان بودایی را تحت فشار قرار داد.

در سال 1963 میلادی راهبان بودایی به تنگ آمده و مبارزه با نگودین دیم را آغاز كردند.

در 8 مه سال 1963 ، راهبان بودایی تظاهراتی را علیه نگودین دیم در سایگون برپا كردند كه نیروهای دولتی 8 راهب را در جریان این تظاهرات به قتل رساندند و در پی آن سركوب همه مخالفان دولت دیم شدت یافت

در 8 مه سال 1963 ، راهبان بودایی تظاهراتی را علیه نگودین دیم در سایگون برپا كردند كه نیروهای دولتی 8 راهب را در جریان این تظاهرات به قتل رساندند و در پی آن سركوب همه مخالفان دولت دیم شدت یافت.

در روز 11 ژوئن سال 1963 میلادی ، یك راهب 66 ساله بودایی به نام تیش كوانگ دوك در اعتراض به دیكتاتوری ، فساد مالی ، بی عدالتی حكومت نگودین دیم در مقابل دیدگان هزاران نفر در شهر سایگون ، پایتخت ویتنام جنوبی (هوشی مین ویل امروزی) دست به خودسوزی زد.

 خودسوزی- راهب بودایی

او در حالی كه در آتش می سوخت ، بی حركت بر زمین نشسته بود و حتی ناله نمی كرد. تصاویر خودسوزی او در تمام جهان منتشر شدند.

در پی خودسوزی كوانگ دوك ، راهبان بودایی دیگری نیز در ملاعام در اعتراض به حكومت دیم دست به خودسوزی زدند.آمریكا كه متوجه شده بود ادامه حكومت نگودین دیم دیگر به صلاح منافع اش نیست ، از حمایت او دست برداشت.

در نوامبر سال 1963 نظامیان ویتنام جنوبی علیه حكومت دیم دست به كودتا زدند و حكومت او را ساقط كردند.

نگودین دیم توسط حكومت جدید تیرباران شد.

به این ترتیب ، در 11 ژوئن سال 1963 میلادی یك راهب 66 ساله بودایی به نام تیش كوانگ دوك در اعتراض به سیاست های حكومت دست نشانده آمریكایی نگودین دیم ، رئیس جمهور ویتنام جنوبی در شهر سایگون و در ملاعام دست به خودسوزی زد.

تصاویر دلخراش خودسوزی او در تمام جهان منتشر شدند و این اقدام سرآغاز سرنگونی حكومت فاسد نگودین دیم در 5 ماه بعد از این واقعه شد.

بخش تاریخ تبیان


منبع: جام جم