تبیان، دستیار زندگی
«مرد دریایی» ترجمه ای از یک داستان علمی تخیلی است و شرح و ماجرای انسانی است که هم در آب زندگی می کند و هم در خشکی.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرد دریایی


«مرد دریایی» ترجمه ای از یک داستان علمی تخیلی است و شرح و ماجرای انسانی است که هم در آب زندگی می کند و هم در خشکی.


مرد دریایی

مرد دریایی

نویسنده: الکساندر بلایف

مترجم: آزیتا برج‌خانی

نشر امرود

188 صفحه

4000 تومان

داستان‌های تخیلی علمی Science Fiction از آن رشته هایی از ادبیات معاصر که در کشور ما کمتر مورد نظر نویسندگان قرار گرفته و بدان دست زده اند. اگرچه این نوع داستان ها تخیلی بوده و با واقعیت و علم کنونی نیست ولی معمولا چنان با مهارت به آن رنگ علمی زده می شود که خواننده خود را در آن دنیای عجیب حس می کند.

در سال های اخیر تعداد زیادی از انواع این داستان ها درباره ی «ماجراهای فضایی» نوشته شده و سخن از عجایب و کرات دیگر رفته است.

این رشته از نویسندگی در دنیای غرب طرفداران زیاد داشته و اغلب کتب منتشره با تیراژ قابل توجهی به فروش می رسد.

«مرد دریایی» ترجمه ای از یک داستان علمی تخیلی است و شرح و ماجرای انسانی است که هم در آب زندگی می کند و هم در خشکی.

این رشته از نویسندگی در دنیای غرب طرفداران زیاد داشته و اغلب کتب منتشره با تیراژ قابل توجهی به فروش می رسد.

صرفنظر از ماجراهای بسیار جالب داستان در این نوشته اقیانوس مظهر پاکی و صفا و زندگی عادی موجودات است و خشکی با انسان‌های حریص، دزد، دروغگو، شهوت‌پرست، متعصب و پست آن، نمایی است از ناپاکی‌هایی که جهان را در برگرفته و به انحطاط کشانده است. یک انسان بین ظواهر فریبنده خشکی و عمق ناپیدا و صفای اقیانوس چنان متحیر مانده که نمی‌داند چه کند. این آن نابسامانی است که در قرن ما همه انسان‌ها را به هراس کشیده و چهره اجتماع را سیاه و دهشت‌آور کرده است.

آلکساندر بلایف یکی از بهتری داستان سرایان علمی و تخیلی شوروی سابق است که در سال 1884 در اسمولنگ تولد یافته و از کودکی چنان شیفته پرواز بود که به راستی پرید و ستون فقراتش شکست.

نخستین داستانش «سرپروفسور داول» که به صورت پاورقی در مجله پرفروشی چاپ شد برای او شهرتی به ارمغان آورد. بلایف در سال 1942 در نزدیکی انینگراد زندگی را بدرود گفت و متجاوز از 50 داستان به نگارش درآورد.

فرآوری: مهسا رضایی

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان


منبع: کتاب «مرد دریایی»