تبیان، دستیار زندگی
سفیران برتر آبان ماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان
سفیران برتر آبان ماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان
سفیران برتر آبان ماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان
سفيران تبيان در مدارس راهنمايي از ابتداي سال تحصيلي 90-91 فعاليت خود را آغاز کردند . اسامی تعدادی از اين دانش آموزان که همکاري خوبي در این طرح داشتند به عنوان سفيران برتر اعلام نمودیم.
سفیران برتر مهرماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان
سفیران برتر مهرماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان
سفیران برتر مهرماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان
سفيران تبيان در مدارس راهنمايي از ابتدای سال تحصیلی 90-91 فعالیت خود را شروع کردند . تعدادی از این دانش آموزان که همکاری خوبی با نمایندگان موسسه در مدرسه داشتند به عنوان سفیران برتر اعلام شدند.