تبیان، دستیار زندگی
وزیر کشور آلمان: برلین از حضور احمدی نژاد استقبال می کند وزیر کشور آلمان با اشاره به برخی اخبار مبنی برحضور رئیس جمهوری ایران در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال دراین کشور اظهارداشت: آلمان بعنوان میزبان جام جهانی پذیر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حمایت وزیر کشور آلمان از حضور احمدی نژاد در آلمان

وزیر کشور آلمان: برلین از حضور احمدی نژاد استقبال می کند


وزیر کشور آلمان با اشاره به برخی اخبار مبنی برحضور رئیس جمهوری ایران در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال دراین کشور اظهارداشت: آلمان بعنوان میزبان جام جهانی پذیرای رئیس جمهوری ایران خواهد بود.

به نقل ازمجله اشپیگل، " ولفگانگ شویبله " وزیرکشور آلمان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: آلمان برای حضور" محمود احمدی نژاد " رئیس جمهوری ایران به علت برخی مواضع ضد اسرائیلی تحت فشار قراردارد، اما بعنوان میزبان اصلی جام جهانی بی توجه به اینگونه فشارها ازحضور وی در زمان برگزاری مسابقات استقبال می کنیم.

اشپیگل نوشت: احمدی نژاد درسخنرانی های متعدد خود هولوکاست را افسانه قلمداد کرده است.

وی افزود: این احتمال وجود دارد که حضور احمدی نژاد درمسابقات جام جهانی دشواریهایی را برای ما به همراه آورد، اما با آنها تا حد امکان مقابله می کنیم.

وزیر کشور آلمان همچنین اظهارداشت: رئیس جمهوری ایران نیزهمانند سایر مقامات دولتی کشورهای شرکت کننده درجام جهانی 2006 می تواند ازنزدیک شاهد تماشای مسابقات باشد.

ازسویی دیگر" شویبله " درگفتگو با روزنامه زوددویچه سایتونگ درباره احتمال حمله نظامی به ایران اظهارداشت: آلمان با اعمال هرگونه خشونت علیه ایران مخالف است.