تبیان، دستیار زندگی
برای نخستین بار یك شناگر ایرانی در جهان بیست و ششم شد علیرضایی ركورد ملی50 متر قورباغه را هم شكست برای نخستین بار, یك شناگر ایرانی به مقام بیست‌وششم رقابت های قهرمانی جهان رسید. محمد علیرضایی تنها نماینده‌ی شنای ایران صبح د...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک رکورد جالب در ورزش شنای ایران

برای نخستین بار یك شناگر ایرانی در جهان بیست و ششم شد
علیرضایی ركورد ملی50 متر قورباغه را هم شكست

برای نخستین بار, یك شناگر ایرانی به مقام بیست‌وششم رقابت های قهرمانی جهان رسید.

محمد علیرضایی تنها نماینده‌ی شنای ایران صبح دیروز در چهارمین روز از هشتمین دوره‌ی مسابقات شنای قهرمانی مسافت كوتاه جهان (استخر ‌25 متر) و در مهم‌ترین مسابقه‌ی خود در رشته‌ی ‌50 متر قورباغه موفق شد به عنوان یك شناگر ایرانی برای اولین بار به مقام بیست و ششم جهان دست یابد.

این در حالی بود كه در آسیا، تنها دو شناگر از چین (که در مقدماتی پنجم شد) و قزاقستان (که در مقدماتی بیست و دوم شد) جلوتر از محمد علیرضایی قرار گرفتند و از دیگر شناگران آسیایی، ژاپن (رتبه ‌29 و ‌35)، كره (رتبه ‌33)، چین (رتبه ‌30) و قزاقستان (رتبه ‌31) پس از علیرضایی قرار گرفتند.

علیرضایی صبح دیروز در جریان مسابقات ‌50 متر قورباغه موفق شد ركورد ملی استخر مسافت كوتاه را با ثبت زمان جدید ‌47/28 ثانیه، به میزان یك ثانیه و ‌78 صدم ثانیه كاهش دهد. ركورد سابق این ماده متعلق به خود وی در تیرماه گذشته و با زمان ‌30 ثانیه و ‌25 صدم ثانیه بود.

پس از پایان مسابقه‌ی ‌50 متر قورباغه، بهزاد مهدی خبازیان سرمربی تیم ملی شنا با ابراز رضایت از عملكرد محمد علیرضایی در مسابقات شنای قهرمانی مسافت كوتاه جهان گفت: مقام بیست و ششمی علیرضایی در ‌50 متر قورباغه و كسب عنوان سومی در بین شناگران آسیا برای ما از طلای وی در مسابقات رده‌های سنی تایلند و غرب آسیا مهم‌تر است؛ این در شرایطی بود كه علیرضایی بقیه‌ی حریفان آسیایی خود را پشت سر گذاشت.