تبیان، دستیار زندگی
من جواد فیض ، هم بر اولیــــن ، هـم اخرینـــــم باء بســــم الله خلقــــــــت ، روح رب العالمینـم در حضور حق تعالـــــی ، بنـده فرمانـــــروایـــــم حكم فرمای عوا لم ، رهبـــــر روح الامینــــــــم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جـــــــــواد فیــــــض

امام جواد (ع)

من جواد فیض ، هم بر اولیــــن ، هـم اخرینـــــم

باء بســــم الله خلقــــــــت ، روح رب العالمینـم

در حضور حق تعالـــــی ، بنـده فرمانـــــروایـــــم

حكم فرمای عوا لم ، رهبـــــر روح الامینــــــــم

سینه من ، مخزن علم لدنـــــــی امــــد از حــــــق

قلزم فضل الهـــــــی ، رهنمــــــای مؤمنینـــــــم

حجت بر حق حقم ، كاشــــــــف اســـــرار غیبـــم

من امام و نور چشـــم اسمــــــان و هم زمینــــم

 

جلوه مصباح و نور عرشه (عرش استوی) یــــم

گاه در سیر عوالم ، گاه در عـــــرش برینــــــم

جد من ، ختم رسل ، پیغمبر اخر زمــان اســـــت

شاخه طوبی زهـــــرا و امیــــــر المؤمنینـــــم

امام جواد (ع)

من وصی مصطفی و مرتضی و مجتبــــی یـــــم

وارث شاه شهیدان ، زاده ان مـــــــه جبینـــــم

برترین ایات حقم ، مصـــــدر علــــــــم الهـــــی

رهبر خلق جهانـــم ، شافــــــع للمــــذ نبینـــــم

نه سپهر عدل و دادم در زمیـــــن و اسمانــــــم

در لقب ، این رتبه دارم ، حافظ دین مبینــــــم

قطره ام كه از ان پدید امد به دنیا هفـــــت دریا

صاحب كون و مكان ، دریای گوهـــر افرینــــم

بخش عترت وسیره تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.