تبیان، دستیار زندگی
راه‌آهن ایران ۸۰ ساله شد
راه‌آهن ایران ۸۰ ساله شد
راه‌آهن ایران ۸۰ ساله شد
یکی از نشانه‌های صنعتی شدن ایران در سده اخیر تاسیس راه آهن سراسری ایران بوده است. راه آهن ایران راهی سراسری از شمال به جنوب ایران بوده است که برخی سیاسیون این اقدام را نا به جا برای آن زمان ایران می‌دانسته‌اند!
نخست وزیر تحصیل کرده آمریکا چه کسی بود
نخست وزیر تحصیل کرده آمریکا چه کسی بود
نخست وزیر تحصیل کرده آمریکا چه کسی بود
جمشید آموزگار تنها نخست‌وزیر تحصیل کردهٔ آمریکا در ایران بود که محمدرضا پهلوی شاه وقت ایران با هزینه های زیادی که برای انتخابات ریاست جمهوری به نفع حزب جمهوری خواه ها انجام داد و بر خلاف میلش دموکرات ها رای آوردند، برای به دست آوردن رضایت دموکرات ها نخست وزیر هویدا را که سیزده سال بر مسند نخست وزیری بود کنار زد و آموزگار تحصیل کرده ی آمریکا را جایگزین او کرد!
شاهی که خان شد
شاهی که خان شد
شاهی که خان شد
در تاریخ معاصر ایران، به درستی مشهود است هنگامی که ایرانی ها و حکومت هایشان (هرچند دست نشانده) زمانی که قدرت پبدا می کنند، با حیله ای از طرف قدرت طلبان دنیا بر کنار می شوند، علت این برنامه و کودتا ها مسآله ای جز به هم خوردن قدرت در منطقه نیست!
استعفای نخست وزیر
استعفای نخست وزیر
استعفای نخست وزیر
امیرعباس هویدا مرد سیاسی دوران پهلوی که پرونده ی مرگش بعد از انقلاب سوژه ی بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی شد، تنها دو سال قبل از انقلاب از مقام خود استعفا داد!
استیضاح رضاخان
استیضاح رضاخان
استیضاح رضاخان
سال 1300 سرآغاز تحولات بزرگی در ایران بود، چرا که سلسله قاجار در حال سقوط و پهلوی‌ها جای پای خود را در حکومت با تمام قوا محکم می‌کردند، قدرت پهلوی در دوران اول به قدری بود که بدترین ابزار را برای حذف مخالفان خود به کار می‌برد، اما این سرکوب‌ها تدریجا نتیجه‌ای، عکس به بار آورد.
شاه بیمار چه باید می کرد
شاه بیمار چه باید می کرد
شاه بیمار چه باید می کرد
در نظام های دیکتاتوری و مستبدانه همچون پهلوی ها هنگامی که شخص اول مملکت دچار کسالت و ناتوانی می شد تمام حلقه های بزرگ و کوچک اطراف مرکزیت دچار تلاطم میشد تا که بتوانند هرگروه و حلقه ای موقعیت کاذب خود را نگه داشته و به دنبال دست اندازی بیشتر باشد، شاید به همین خاطر بود که شاه بیماری اش را حتی از همسرش مخفی نگه داشت.
پیروزی تاریخی استبداد
پیروزی تاریخی استبداد
پیروزی تاریخی استبداد
ملت ایران در تاریخ معاصر حرکت‌های مردمی فراوانی همچون اعتراض به کودتای 28 مرداد را داشته‌اند اما این که در راستای این اعتراضات به اهدافی که در نظر داشتند، رسیدند یا خیر را باید تحلیل و نتایج این اعتراضات را بررسی کرد.
پوزش‌ شاه از مردم
پوزش‌ شاه از مردم
پوزش‌ شاه از مردم
شاه به تلویزیون آمد از مردم عذرخواهی کرد و قول جبران کردن مشکلات به وجود آمده برای مردم را داد اما هنگامی بود که تمامی امیدهای مردم را نسبت به خودش و حکومتش از بین برده بود.